Texel

Dirk Kuip benoemd tot nieuwe hulpstrandvonder op Texel

Texel – Dirk Kuip is door de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk benoemd tot hulpstrandvonder op Texel. Hij volgt daarmee de in april plots overleden Maarten Jan Boon op. Texel telt zes strandvonders, Kuip krijgt het gebied tussen Paal 14 en Paal 20.

Nadat Maarten Jan Boon overleed, waren aanvankelijk zijn erfgenamen benaderd voor de rol van hulpstrandvonder. Toen zij aangaven geen interesse te hebben hem op te volgen, kwam deze vacature vrij. Na een vergadering van de andere hulpstrandvonders volgde een positief advies over de aanstelling van Dirk Kuip. Bij zijn benoeming kregen de erven van Maarten Jan Boon een officiële dankbetuiging, als dank voor zijn inzet als hulpstrandvonder.

Dag en nacht
Officieel is de burgemeester de strandvonder: hij is verantwoordelijk voor al wat gebeurt aan de kust. Om hem te ondersteunen, zijn er zes hulpstrandvonders aangesteld. Deze staan dag en nacht klaar voor het geval er op zee iets gebeurt en er spullen dreigen aan de spoelen.

Wanneer dit waardevolle spullen zijn, dan worden ze geborgen en wordt de eigenaar ervan gezocht. Als die niet te traceren is, verkoopt de gemeente de spullen openbaar. De hulpstrandvonders mogen met de auto of trekker op het strand rijden.

Jutter
Overigens is een strandvonder iets anders dan een strandjutter: jutters nemen illegaal aangespoelde spullen mee van het strand, terwijl de strandvonder is aangesteld voor deze taak.

Toon meer

NH Nieuws

De bron van bovenstaand bericht is NHNieuws, de provinciale omroep voor Noord-Holland. Zij is mediapartner van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button