Overige

NL-alert controlebericht op 7 december

De overheid zendt maandag 7 december om 12.00 uur weer een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het controlebericht wordt ontvangen op de mobiele telefoon. Met het NL-Alert controlebericht kunnen de inwoners ervaren hoe het is een NL-Alert te ontvangen.

Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moeten zijn en in actie moeten komen wanneer een NL-Alert wordt ontvangen. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat te doen en waar meer informatie kan worden gevonden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NL-Alert direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot actie.

Controlebericht
Als een NL-Alert wordt ontvangen, lees dan meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 1 december is een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht gestart. Het vorige controlebericht, dat op 8 juni is verzonden, werd door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen. Ook onder ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button