Fractievergaderingen Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fracties van PvdA, ChristenUnie, CDA en GroenLinks Hollands Kroon organiseren volgende week een openbaar digitaal fractieoverleg. Inwoners die willen meepraten worden uitgenodigd contact op te nemen.

ChristenUnie
De fractie van de ChristenUnie houdt haar openbare fractievergadering op maandag 6 december. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden en begint om 20:00 uur. In deze fractievergadering worden de onderwerpen besproken die op de agenda voor de raadsvergadering van 16 december staan. Inwoners die willen inspreken worden gevraagd een mail te sturen naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of te bellen naar Marjon Tolhuis 06 37127264. Voor aanvang van de vergadering wordt een link toegezonden om deel te aan de vergadering.

PvdA
De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt ook digitaal plaats op maandag 6 december vanaf 20:00 uur. Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link om aan het gesprek deel te nemen. Aanmelden via telefoonnummer 06 51370126.

GroenLinks
GroenLinks vergadert maandag 6 december, aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De vergadering is digitaal. Vooraf aanmelden kan via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl of lilianpeters@hollandskroon.nl

CDA
De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 8 december om 20.00 uur. Ook deze vergadering vindt digitaal plaats. Deelnemen? Meldt dit tijdig bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Aanmelders ontvangen tijdig een link om deel te nemen.

Mobiele versie afsluiten