Den HelderSchagenZakelijk

’s Heeren Loo sluit lening af bij Europese Investeringsbank

Advertentie:

Julianadorp – ’s Heeren Loo, de grootste instelling in de gehandicaptenzorg met onder meer vestigingen in Julianadorp en Schagen, gaat als eerste in de sector een lening afsluiten bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het gaat om een bedrag van 200 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt als financiering van een aantal leningen voor de middellange termijn en voor directe investeringen in nieuw te bouwen woningen en dagbestedingslocaties voor de cliënten.

’s Heeren Loo is daarmee de eerste organisatie in de gehandicaptenzorg in Nederland en mogelijk zelfs in Europa die een Europese lening afsluit. “Daar zijn we trots op en we hebben er hard voor gewerkt”, zegt CFO Ernst Klunder. “Het is voor onze organisatie een mooie aanvulling op de financieringsmogelijkheden die we al hebben bij de reguliere Nederlandse banken. Onze Fitch AA–rating, in 2020 behaald, stelt ons in staat onze financieringsbehoefte op te splitsen onder verschillende financiers. Deze nieuwe samenwerking geeft ook aan dat we vertrouwen hebben bij grote partijen zelfs buiten de landsgrenzen. Dat is niet alleen een compliment voor onze organisatie, maar ook voor onze sector.”

“De investeringen van de Europese Investeringsbank hebben als einddoel om levens van mensen beter te maken”, zegt vicepresident Christian Thomsen van de EIB. “De EIB heeft de afgelopen jaren heel wat zorginstellingen gefinancierd in Nederland, dit is de eerste keer dat het daarbij specifiek om gehandicaptenzorg gaat. Dat is niet alleen iets om trots op te zijn, maar het is ook heel erg in lijn met Europese prioriteiten op sociaal gebied. ’s Heeren Loo is flink aan het investeren in het verder verbeteren van haar dienstverlening en wij zijn blij die plannen te kunnen steunen.”

Flexibel
’s Heeren Loo kiest er bewust voor om haar financieringsvraag op te splitsen en gefaseerd bij potentiële financiers aan te vragen. “Dat vergroot onze flexibiliteit”, zegt ook Casper Keizer, financieel directeur. “Dat is fijn, bijvoorbeeld als je bouwplannen hebt, want soms loop je daar vertraging op. Met deze nieuwe financiering kunnen we nog beter op onze plannen inspelen.” Het voorkeursscenario is om de eerste tranche van de financieringsbehoefte te financieren via de EIB. De Europese Investeringsbank biedt lange looptijden van tussen de twintig en dertig jaar, lage marges, veel zekerheid gedurende de investeringsperiode en beschikbaarheid van lange financiering tegen bekende voorwaarden.

‘s Heeren Loo heeft voor de periode 2021-2025 een investeringsambitie van 555 miljoen euro. Het overgrote deel, 380 miljoen euro, is bedoeld voor de vastgoedplannen van de zeventien regio’s van ’s Heeren Loo. De rest wordt geïnvesteerd in ict, inventarissen en duurzaamheid. De woonvoorzieningen van de cliënten van ’s Heeren Loo worden aangepast aan de nieuwste eisen en wensen. Cliënten die nu nog bijvoorbeeld sanitair moeten delen, krijgen een eigen badkamer en grotere slaapkamers. Daarvoor is een nieuw huisvestingsconcept ontwikkeld. Uitgangspunt is renovatie waar dat mogelijk is, en nieuwbouw als dat nodig is. Dat laatste speelt momenteel in Zeeland, waar ’s Heeren Loo in 2019 zorginstelling Arduin heeft overgenomen. Naast huisvesting werkt ’s Heeren Loo ook aan de functionele verbetering van een aantal dagbestedingslocaties.

Lage prijs
Het vernieuwde huisvestingsconcept is gestoeld op een aantal principes: vastgoed op de zorgparken in eigendom en daarbuiten huur; standaard en flexibel; ’s Heeren Loo bouwt voor eigen gebruik en een positieve vastgoedexploitatie op stichting- en regioniveau. Ernst Klunder: “Doordat ’s Heeren Loo zo veel mogelijk op dezelfde manier bouwt en renoveert, kunnen we woningen voor langere tijd gebruiken, zonder hoge verbouwingskosten en tegen een relatief lage prijs. Daarnaast waarborgt het werken met een toekomst bestendige standaard dat ’s Heeren Loo snel en kostenefficiënt kan inspelen op een veranderende vraag en het ontstaan van nieuwe doelgroepen.”

’s Heeren Loo heeft in 2018 de zogenoemde Green Deal ondertekend. Daarmee heeft de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking een duidelijk inzet afgegeven om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsprocessen, de huisvesting en het energiegebruik. Op het gebied van vastgoed heeft ’s Heeren Loo de ambitie uitgesproken om de CO2-voetafdruk van de portefeuille met 50 procent te verlagen in 2030. ’s Heeren Loo heeft in 2021 een vastgoedportefeuille van bijna 700.000 vierkante meter. Daarvan is 72 procent eigendom en wordt 28 procent gehuurd. Het grootste deel van deze portefeuille wordt gebruikt voor huisvesting (59 procent) en dagbestedingsactiviteiten (22 procent); de rest voor behandeling van cliënten, bijzondere voorzieningen, gezinshuizen en kantoren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button