GR2022HK

VVD wil Hollands Kroon ‘Versterken, verbeteren en vernieuwen’

Hollands Kroon – VVD Hollands Kroon publiceert vandaag het verkiezingsprogramma. De gemeente groeit en dat moet volgens de VVD blijven gebeuren. Om dit te faciliteren wil de partij straks een wethouder voor ‘wonen’ aanstellen die de bouw van nieuwe woningen gaat versnellen. Ook moeten ondernemers binnen de gemeente de ruimte blijven krijgen om te groeien.

Ruimte, wonen en mobiliteit
Wonen staat op plek één in het verkiezingsprogramma. Met een wethouder die zich hierover moet buigen, en een vernieuwde blik op de mogelijkheid van alternatieve woonvormen wil de VVD het aanbod van woningen in de gemeente laten groeien. Het aantal bouwlocaties moet omhoog, ook als dat betekent dat er buiten de door de provincie vastgestelde contouren wordt gebouwd. Tiny houses en andere woonvormen moeten toegelaten worden. Leegstaande gebouwen kunnen worden omgebouwd tot woningen. De VVD wil meer investeren in de openbare ruimte en de circulaire economie. Op het gebied van natuur vindt de partij dat er niet geïnvesteerd moet worden in het creëren van nieuwe natuur, maar dat de huidige plekken als het Robbenoordbos en het kustgebied goed onderhouden moeten worden.

Mobiliteit binnen Hollands Kroon kan beter vindt de VVD. De komende vier jaar mag de gemeente daarom geld uittrekken voor onderzoek naar een N77 tussen de N99 en de A7. Treinverbindingen en buurtbussen kunnen worden verbeterd en de Mobipunten uitgebreid. Naast de fysieke ruimte die Hollands Kroon biedt moet de gemeente ondernemers en verenigingen ook ruimte geven om hun activiteiten uit te voeren. Voor ondernemers wil de VVD onderzoek doen naar een Ondernemersfonds. Het subsidiebeleid voor verenigingen moet strikt zijn, ze moeten zelfstandig kunnen opereren. Subsidie is bespreekbaar bij initiatieven met een grote meerwaarde voor de samenleving. Subsidie voor verduurzaming moet afnemen: Duurzaamheid kan onderdeel zijn van ondernemen. Hollands Kroon heeft volgens de VVD ook voldoende bijgedragen aan duurzame energie, met het Windpark Wieringermeer. De partij staat wel open voor zonnepanelen op daken, kernenergie en geothermie. Op het gebied van datacenters moeten eerst de lopende initiatieven worden afgerond. Daarna moet met de inwoners worden besproken hoe toekomstige ontwikkelingen eruit komen te zien.

Integreren en werken
De VVD wil sancties voor mensen die kunnen werken maar dit niet doen. Onterecht betaalde uitkeringen moeten worden terugbetaald, plus een boete. De gemeente begeleid mensen zonder werk en geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers. Op het gebied van onderwijs wil de VVD de vorming van Integrale Kindcentra verder ondersteunen. Er moeten samenwerkingen komen tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven, zodat meer jeugd kiest voor een baan in de eigen gemeente. De zorg in de gemeente moet goed geregeld zijn maar er kan ook wat verwacht worden van mantelzorgers. Die mantelzorgers moeten wel goed ondersteund worden door de gemeente. De VVD wil praten over de financiering voor huishoudelijke hulp. Het zou eerlijk zijn als inwoners die zich dat kunnen veroorloven zelf betalen voor zorg.

De VVD vindt dat de gemeente niet meer kan zonder arbeidsmigranten. Er is echter geen plaats voor afgewezen asielzoekers of illegale arbeidsmigranten. Iedereen die naar Hollands Kroon komt moet zich aanpassen aan de cultuur en snel de taal leren. De huisvesting voor arbeidsmigranten moet structureel in kaart worden gebracht en meegenomen in prognoses over de woningbehoefte. Voor de partij is veiligheid een prioriteit. Problematiek met hangjongeren moet worden aangepakt en drugshonden kunnen worden ingezet bij feesten binnen de gemeente. Op het gebied van communicatie kan de gemeente verbeteren, niet iedereen is in staat om alle informatie van de website te halen. De inzet van gedrukte media moet daarom versterkt worden en er moeten meer mogelijkheden zijn voor mondeling contact tussen de inwoners en de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Wanneer u de democratie en de rechtstaat wilt stem dan geen VVD !

Back to top button
%d bloggers liken dit: