Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur wil meer ruimte voor giften

Adverentie

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur wil middels een motie uit laten zoeken wat de mogelijkheden zijn om bij uitkeringsgerechtigden giften van derden, niet zijnde gemeenten, bedrijven of instellingen, tot een bepaald maximumbedrag van € 1.200,- buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de hoogte van de uitkeringen en/of bijzondere bijstand.

Deze motie zal aan de orde komen in de gemeenteraadsvergadering van 6 april. De fractie heeft geconstateerd dat er 1.579 bijstandsgerechtigden zijn in de gemeente. Voor deze zou het een lastenverlichting geven in hun moeilijke financiële omstandigheden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button