Hollands KroonPolitiek

Wethouder zegt toe nogmaals in gesprek te gaan over lichtvervuiling

Hollands Kroon – Naar aanleiding van een motie van LADA, GroenLinks en Anders! heeft wethouder Theo Groot toegezegd om met het bedrijfsleven rondom Agriport in gesprek te gaan over de lichtvervuiling. Vanwege de kassencomplexen, maar ook door de datacenters, zijn de nachten in Hollands Kroon niet meer zo donker als voorheen.

LADA raadslid Daan Pruimboom vertelde dat zijn fractie nog steeds te horen krijgt dat inwoners zich storen aan het felle licht vanuit Agriport. “Het is niet iedere nacht even erg, maar de lucht is nog regelmatig oranje.” De glastuinbouwers hebben de wettelijke verplichting om een goede lichtscherminstallatie hebben. Deze moet 98% van de lichtuitstraling kunnen verminderen. Pruimboom wil dat het college met hen in gesprek gaat om aan te dringen op het nakomen van deze wettelijke verplichting. Daarnaast roept zijn partij op om bij de beheerders van de datacenters na te gaan of zij de lampen op het terrein met sensoren kunnen bedienen, zodat ze niet altijd aan hoeven te staan.

Herhaling van zetten
Volgens Sylvia Buczynski van de PvdA is de motie van LADA een herhaling van zetten. De gesprekken waar Pruimboom naar vraagt zijn er al geweest. Het CDA en de VVD nemen hetzelfde standpunt in. Wim Groot van laatstgenoemde partij vroeg zich wel af of er voldoende gehandhaafd wordt op de wettelijke verplichting. Dat is zo, volgens wethouder Theo Groot. De Omgevingsdienst controleert met enige regelmaat of de bedrijven zich aan de regels houden en dat blijkt steeds het geval. Bij sommige weersomstandigheden is het licht nu eenmaal zichtbaarder dan anders. De Omgevingsdienst verklaart dat het kassencomplex op Agriport zo enorm groot is dat het oppervlakte dat niet bedekt wordt met lichtschermen alsnog 100.000 vierkante meter bedraagt. De motie is volgens de wethouder dus overbodig: De situatie is al uitvoerig besproken met de bedrijven, maar ook met inwoners. Zo is er een informatieavond geweest.

Volgens Lilian Peters van GroenLinks toont het feit dat de lichtvervuiling nu weer terugkomt in de raad juist aan dat het probleem niet opgelost wordt. Peters zou graag zien dat de portefeuillehouder ook gaat inventariseren of er mogelijk in de toekomst ontwikkelingen zijn die zullen bijdragen aan een vermindering van de overlast. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven overgaan naar de teelt van een andere groentesoort. LADA vond de uitleg van de wethouder een ‘half antwoord’: Rondom de lichtemissie van de datacenters is de mogelijkheid van sensoren nog onvoldoende besproken. Wethouder Groot zei toe wederom in gesprek te gaan, de motie werd daarom niet in stemming gebracht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button