Hollands KroonPolitiek

Transformatie Incluzio gaat goed, maar kosten lopen op

Adverentie

Hollands Kroon – Veel van de transformatiedoelstellingen binnen Incluzio Hollands Kroon zijn in het vierde kwartaal van 2021 gehaald, zo valt te lezen in de kwartaalrapportage. De kosten voor de zorg lopen vanwege de instroom van duurdere klanten op.

Zo zijn de kosten voor de inkoop van de Jeugdzorg in het vierde kwartaal met een half miljoen gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. €260.000,- daarvan is het resultaat van twee verhuizingen naar Hollands Kroon toe. Een derde traject duurde langer dan verwacht, kosten: €100.000,-. Het is daarmee lastig om te sturen op een vermindering van kosten. Dit risico wordt in de toekomst wel minder: “Door de wijziging van het Woonplaatsbeginsel verdwijnt de overdracht van dure verblijf casussen tussen gemeenten. We blijven wel verantwoordelijk voor de kinderen binnen onze gemeente, maar daar hebben we ook beter zicht op en zijn we meer bij betrokken”, zo valt te lezen in de rapportage.

Duurdere klanten
Ook in de WMO stijgen de kosten, maar minder hard. Hierbij noemt de organisatie de vergrijzing als een oorzaak. Daarnaast is een hypothese dat meer mensen langer thuis blijven wonen omdat zij vanwege coronabesmettingen niet naar een tehuis willen. In beide gevallen wordt de stijging van de kosten als incidenteel gepresenteerd, maar de trend over de lange termijn is helder: De zorgkosten lopen landelijk op. Er zijn meer ouderen die hulp nodig hebben en psychische problemen bij jongeren groeien enorm. Hoewel het aantal klanten bij Inluzio afnam in het laatste kwartaal neemt de complexiteit van de dossiers toe. Zo stijgen de kosten alsnog en worden de doelstellingen qua dossierkosten dus ook niet gehaald. Overigens wordt er voor volgend jaar weer een stijging van het aantal klanten verwacht.

De meeste klanten waren het afgelopen kwartaal tevreden met de dienstverlening van Incluzio. De gemiddelde tevredenheid en zelfredzaamheid gaven de klanten een 7,5. Dat was het vorige kwartaal respectievelijk 7,7 en 8,1, dus het is wel iets gedaald. Toch is Incluzio zelf tevreden met het cijfer. In vergelijking met zorgpartners als Omring, Parlan en de GGZ scoort Incluzio wel lager. Ook heeft het zorgbedrijf uit Hollands Kroon meer klachten dan deze samenwerkingspartners. In het vierde kwartaal van 2021 waren dat er vier. In 2021 zijn er negen bezwaarprocedures gestart, deze zijn allemaal ongegrond verklaard of ingetrokken.

Transformatiedoelstellingen
Naast de vaste indicatoren werkt Incluzio ook aan een transformatie, zo wordt er samen met Schagen, Texel en Den Helder gewerkt aan een meer integrale aanpak van het sociaal domein. De gemeenten moeten beter gaan samenwerken en van elkaar leren. De Kenniswerkplaats Jeugd Noord Holland vanuit Hogeschool Inholland is gevraagd om onderzoek te doen naar de beste aanpak. Op het gebied van ICT worden ook veranderingen doorgevoerd. Zo is er een nieuw softwaresysteem en wil het bedrijf meer gaan doen aan innovatie. Daarom is er bij de verlenging van het contract vorig jaar gekozen voor een langdurige overeenkomst met ruimte voor ontwikkeling. Daarmee moet er voor de gemeente ook meer zicht komen op de doelstellingen. Daarvan wordt groot deel nu al wel behaald. Op looptijd en kosten van de dossiers worden de streefwaarden niet gehaald.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button