Den HelderPolitiek

Ook De Schooten van het gas af? Stadspartij bevraagt college

Adverentie

Den Helder – Welke impact heeft het beoogde duurzame warmtenet in De Schooten nu eigenlijk op de inwoners? Dat wil de Stadspartij weten van het college. Het project, dat vastgoed van de Marinehaven, de gebouwen op Willemsoord en zo’n 3300 woningen in De Schooten van warmte moet gaan voorzien, komt inmiddels langzaam op gang. De Stadspartij is net als de PvdA bang dat inwoners door de transitie van aardgas naar een andere verwarmingsbron op kosten worden gedreven.

De intentieverklaring voor het warmtenet in de Schooten werd begin 2022 al getekend. De gemeente, HVC, het Ministerie van Defensie, Woningstichting Den Helder en Willemsoord B.V. zetten allemaal hun handtekening. Het gebruik van aardwarmte wordt als een schoon alternatief voor aardgas gezien. Het gaat om warmte die gewonnen wordt uit warm water in de grond, dat op enkele kilometers van het aardoppervlak ligt. Dat water wordt omhoog gepompt en geeft warmte af via wisselaars aan het warmtenet. Deze warmte wordt via het warmtenet naar gebouwen en woningen geleid. Het afgekoelde water stroomt terug in de aarde om opnieuw op te warmen. Het warmtepunt wordt gerealiseerd aan de Nijverheidsweg.

HVC, de partij die het warmtenet moet gaan realiseren, kwam vandaag (dinsdag 4 april) met het bericht dat zij een subsidie hebben binnengehaald voor het project. Het gaat om een subsidie van Rijksoverheid voor projecten die zorgen voor de productie van duurzame energie of het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie heet Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Als alles naar verwachting gaat denkt HVC in 2027 de eerste aardwarmte te kunnen produceren. Dit jaar organiseert het bedrijf nog bewonersavonden om inwoners meer informatie te geven over het project. Participatie van betrokken bewoners en bedrijven is volgens de ontwikkelaar namelijk heel belangrijk.

Wat kost het de inwoners?
Juist daarover heeft de Helderse Stadspartij dan ook nu haar zorgen. In antwoorden op vragen van de PvdA over de warmtetransitie in de wijk Zwanenbalg heeft het college namelijk gewezen op de komst van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in 2024, die het mogelijk maakt voor gemeenten om over te gaan tot het loskoppelen van wijken van het gasnet. Dit zal waarschijnlijk een noodzakelijk instrument gaan blijken, gezien de landelijke ambitie om in 2050 helemaal geen aardgas meer de gebruiken. De kosten voor de aanpassing van woningen zijn in principe voor de eigenaren zelf, al zijn er wel subsidies beschikbaar. Het college wil nog dit jaar een raadsvoorstel schrijven over de toepassing van die wet.

Hoewel een heel groot deel van de woningen in De Schooten sociale huur betreft zijn er ook koopwoningen. Gezien de omvang van het project vraagt De Stadspartij zich af hoe de warmtetransitie precies in zijn werk zal gaan. Zo willen raadsleden Harrie van Dongen en Nadine Gatowinas weten of de inwoners al voor een voldongen feit staan en of zij straks dus verplicht van het gas af moeten. Een groot bezwaar voor hen is het kostenplaatje: “Het kan niet zo zijn dat inwoners zonder inspraak van het gas afgesloten gaan worden en op de hoogte gesteld gaan worden als er reeds een akkoord is bereikt. De praktijk wijst uit dat veel mensen daar niet het geld voor hebben en ook niet in de positie zijn om bij te kunnen lenen.” De Stadspartij vraagt het college daarom naar een inschatting van de kosten per huishouden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Misschien kan de stadspartij ook even informeren wat de kosten zijn voor de bewoners van andere wijken die versneld van het gas af moeten . De wet waar de PVDA naar verwijst is op dit moment nog niet aangenomen (dus alleen nog een voorstel). De gemeente neemt dus een voorschot op een nog niet bestaande wet en zwijgt over de kosten . Voor vrijstaande woningen kunnen de kosten (vloer-wand-dak-islolatie, hr++glas, vloerverwarming en een elektrische warmketel) gemakkelijk oplopen tot een slordige 50.000 euro of meer. De kosten zijn voor de bewoners zelf. Hoera voor deze gemeente !!!

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: