Den HelderPolitiek

Visbuurt aanpakken een politieke keuze: “Maar er is echt wel iets aan de hand”

Advertentie:

Den Helder – Dat de Visbuurt als eerste prioriteit wordt genoemd bij de Helderse ‘startnotitie kwetsbare buurten’ is op basis van de beschikbare statistieken niet logisch. Dat zeiden GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en het CDA dinsdagavond tijdens de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. In andere wijken is het namelijk slechter gesteld. Wethouder Peter de Vrij vond de opmerkingen terecht en erkende dat het gaat om een politieke keuze. Toch is er in delen van de volkswijk echt wat aan de hand. Met name de huisjesmelkers en de GGZ problematiek zorgen voor problemen.

GroenLinks commissielid Narita Derks merkte tijdens de commissievergadering op dat het opvallend is dat de Visbuurt zoveel aandacht krijgt. Het college heeft uitgebreid laten onderzoeken hoe het gesteld is met de buurten in Den Helder, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie, inkomen en gezondheid. De Visbuurt scoort helemaal niet zo laag, maar vooral gemiddeld, aldus Derks. De meest kwetsbare wijk, als je cijfers mag geloven, is volgens haar Tuindorp Oost. Dat blijkt ook wel uit de startnotitie: Er is sprake van meer criminaliteit en de inwoners hebben vaker een laag inkomen.

Ook het CDA is dat opgevallen. Commissielid Jaap Corporaal noemde de Visbuurt een “prachtige buurt”, die niet zo negatief bekeken hoort te worden. In delen van de wijk gaat het minder goed, maar het is dus wel noodzakelijk dat in een later stadium gespecificeerd wordt waar de gemeente precies haar tijd aan wil besteden. Nu gaat de focus niet verder dan op wijkniveau. Netty Kolsteeg van Behoorlijk Bestuur noemde de focus op de Visbuurt dan ook een politieke keuze. De Stadspartij vond de keuze voor de Visbuurt dan weer wel terecht en wees op overlast die sommige bewoners ervaren.

Echt wel iets aan de hand
Portefeuillehouder Peter de Vrij vond de opmerkingen vanuit de commissieleden over de prioritering van de wijken terecht. Dat de Visbuurt als eerste aan de beurt komt is volgens hem inderdaad een politieke keuze, maar de problematiek daar moet niet onderschat worden: “Er is een enorme druk op de wijk ontstaan door het aantal zorginstellingen dat zich heeft gevestigd. Dat is ook in de basis de reden waarom een aanpak van de problematiek is opgenomen in het coalitieakkoord. Er is echt wel iets aan de hand daar.” De Vrij noemde daarnaast de invloed van huisjesmelkers als een negatieve ontwikkeling die veelvuldig voorkomt in de wijk. Hij zegde toe dat het college binnenkort komt met een evaluatie van de zelfbewoningsplicht die vorig jaar is ingevoerd.

De startnotitie is door de commissie als hamerstuk doorgestuurd naar de raadsvergadering van 17 april. De gemeente trekt €100.000,- om dit jaar nog te organiseren dat er gesprekken met inwoners kunnen worden gevoerd. In 2024 wil de gemeente een miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanpak van de eerste problematiek. Pas nadat er gesprekken met inwoners zijn gevoerd kan het college specificeren waar de focus gaat liggen. Eind 2023 zal het uitwerkingsprogramma, opgesteld op basis van de startnotitie, aan de raad worden voorgelegd. De intentie is om langetermijnplannen op te stellen, voor een periode van tien tot twintig jaar.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button