Texel

Doorstart Texelse kokkelproef wordt overwogen

Adverentie

Texel – De kokkelproef in Polder Wassenaar op Texel is afgerond, maar niet alles kon worden uitgevoerd zoals de bedoeling was. Met relatief kleine aanpassingen kan dat alsnog, vandaar dat wordt gedacht over een verlenging. Er zijn ook andere partijen geïnteresseerd in het proefgebied.

Kokkels telen op tussendijks verzilte grond (verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water) werd ooit opgeworpen als idee van het Zilt Proefbedrijf. Stichting Zilte Zones pakte de handschoen op. Kokkels zijn bij ons niet populair als voedsel, maar zeer geliefd in landen als Spanje en Portugal het word ook wel eetbare schelp genoemd. Als ze kunnen worden geteeld in verzilte kustgebieden, kan dat een nieuwe, rendabele bedrijfstak worden. De proef die de stichting voor ogen had, vereiste een plek waar de invloed van de Waddenzee kon worden nagebootst. Die werd gevonden in de Polder Wassenaar bij De Cocksdorp op Texel, eigendom van Staatsbosbeheer. Deze instantie ging akkoord, mits het terrein na afloop wordt teruggegeven, zodat het natuurgebied kan worden.

Tegenvaller
Meteen al na de start was er een flinke tegenvaller, omdat de benodigde vergunningen langer op zich lieten wachten. Toen dat eenmaal rond was, deden zich technische problemen voor met het hevelsysteem, dat een ingewikkeld stelsel van geulen en bakken van zeewater voorziet. Hoewel er voortdurend oplossingen werden bedacht, bleef het gebrek aan voldoende waterdoorstroom de proef parten spelen. Toch zag het team dat zich bezighield met de uitvoering kans om er kokkels te kweken. Bob Verburg, voorzitter van Stichting Zilte Zones: “Natuurlijk hadden de technische problemen effect op de proeven, die niet helemaal konden worden uitgevoerd zoals vooraf was bedacht. Maar dat betekent niet dat alles is mislukt. De bedoeling was om aan te tonen dat kokkels binnendijks kunnen worden geteeld. Dat is gelukt.”

Op Texel heerst de nodige scepsis over het project. De tegenslagen die zich onderweg voordeden werden aangegrepen om aan te geven dat er nutteloos geld over de balk is gesmeten. “We hadden meer openheid van zaken moeten geven”, trekt Verburg het boetekleed aan. “Maar bij iets dat voor het eerst wordt geprobeerd horen tegenvallers, dat is inherent aan innovatie. Als je iets nieuws ontwikkelt, dan kost dat geld. Het gaat om de toekomst, om nieuwe manieren, met duurzaam gebruik van gebieden. Het is niet de bedoeling om anderen brood uit de mond te stoten. We willen juist samenwerken en ontwikkelingen mogelijk maken, om de economie van het eiland te verbreden.”

De kokkelteeltproef wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Meromar Seafoods en wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Staatsbosbeheer.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button