Den Helder

Vastgoedmanager winkelgebieden Den Helder aan de slag

Den Helder – Jan-Willem Speetjens van Seinpost Adviesbureau is gestart als vastgoedmanager winkelgebieden. Hij gaat zich bezighouden met de verbetering van alle acht Helderse winkelgebieden. De focus ligt op het terugdringen van leegstand, door een compacter winkelgebied en een juiste creatieve mix van winkelaanbod en faciliteiten.

Seinpost Adviesbureau hanteert een gebiedsgerichte aanpak met veel aandacht voor vastgoed. Daartoe inventariseert de vastgoedmanager eerst per winkelgebied de status en de kansen en uitdagingen. Daarbij kijkt hij telkens naar het winkelgebied in relatie tot zijn omgeving en de functie die het vervult. Leegstand wordt niet alleen als probleem gezien, maar ook als mogelijkheid te komen tot alternatieve, toekomstbestendige invullingen.

De vastgoedmanager gaat in elk winkelgebied met belanghebbenden om de tafel. Per gebied komt er een kopgroep van ondernemers en eigenaren die samen gaan werken aan een realistisch toekomstperspectief inclusief uitvoerbaar actieplan voor dat winkelgebied. Het rapport “Jutten in Den Helder”, opgesteld door Stad & Co in 2018, wordt hierin meegenomen. Tegelijk wordt een stuurgroep opgericht. Deze onderzoekt onder meer de financiële mogelijkheden (stimuleringsregelingen en/of fondsen) om de uitvoering van de plannen haalbaar te maken.

Corona
Verbetering van winkelgebieden zal positieve effecten hebben op het functioneren van ondernemers die daar zijn gevestigd. De noodzaak om tot verbetering te komen is sinds het uitbreken van de corona-crisis nog veel groter geworden. Dit vereist nauwe samenwerking met ondernemers en extra creativiteit in het vinden van oplossingen, voorlopig binnen de kaders van de anderhalve meter economie.

De gemeente heeft in samenwerking met de Detailhandels Federatie Den Helder (DFD) de opdracht voor de aanstelling van een vastgoedmanager gegeven. Hij werkt echter compleet onafhankelijk naar de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren. De aanstelling is voor twee jaar met een evaluatie na het eerste jaar.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button