Den HelderPolitiek

Gemeente helpt mensen uit de bijstand: Geprioriteerde doelgroepen en stimuleren van deeltijdwerk

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft een nieuw plan ontwikkeld om het komende jaar het aantal bijstandsuitkeringen te laten afnemen van 1645 naar 1600. Wethouder Pieter Kos zal tijdens de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 11 mei een toelichting geven over het ‘Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022’, waarin beschreven wordt hoe de portefeuillehouder dit wil bewerkstelligen.

Het plan van de gemeente is om zich te focussen op specifieke doelgroepen binnen het geheel van mensen met een bijstandsuitkering. De groepen waarop gefocust zal worden zijn jongeren tot 27 jaar, inwoners die korter dan 1 jaar een uitkering ontvangen, statushouders, 45 tot 55 jarigen, alleenstaande ouders en niet-uitkeringsgerechtigden. Het lijkt erop dat dit ook de doelgroepen zijn met de minste afstand tot de arbeidsmarkt, maar dit betekent volgens de gemeente niet dat doelgroepen met meer problematiek vergeten worden: “Uiteraard vinden wij al onze inwoners met een ondersteuningsbehoefte belangrijk. Dus ook onze inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onze insteek is dan ook dat we iedereen die een ondersteuningsvraag heeft, daar waar mogelijk helpen”, aldus de gemeente. Mensen die uit zichzelf aangeven iets te willen doen aan het zoeken van werk worden dan ook met voorrang ondersteund.

Toch is het selecteren van doelgroepen om pro-actief te stimuleren nodig volgens de gemeente: “We kunnen alleen niet alle 1645 bijstandsgerechtigden met regelmaat spreken. Vandaar dat we keuzes hebben gemaakt en in het uitvoeringsplan geprioriteerde doelgroepen hebben vastgesteld. Deze keuzes hebben we gebaseerd op de analyse van ons klantenbestand en moet leiden tot een effectieve aanpak met meer duurzame uitstroom tot gevolg.”

Één van de middelen die zal worden ingezet is het stimuleren van deeltijdwerk. Uit recent onderzoek blijkt dat een bijbaan op de langere termijn de kans vergroot om een voltijdbaan te vinden en financieel onafhankelijk te worden. “Voor een werkgever kan het interessanter zijn en een positiever beeld geven over een persoon, indien diegene actief is gebleven op de arbeidsmarkt, ondanks de uitkeringsafhankelijkheid”, zegt de gemeente. Vaak betekent dit wel dat het inkomen uit deeltijdwerk gekort wordt op de bijstandsuitkering die iemand ontvangt. Dit hoeft volgens de gemeente geen obstakel te zijn: “Het korten op de uitkering hoeft geen enorme demotivatie te zijn. Een bijstandsgerechtigde kan juist trots zijn op het feit dat hij/zij een gedeelte van de uitkering zelf verdient.” GroenLinks komt bij de raadsvergadering van 25 mei met een motie waarin zij het college vragen het mensen met een bijstandsuitkering tot 500 euro per maand bij te laten verdienen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Het college wacht de uitkomst deze vergadering af.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button