Hollands KroonPolitiek

Kamervragen Krul over rode verlichting windmolens, minister vraagt om uitstel

Den Haag / Wieringermeer – Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft meer tijd nodig voor de Kamervragen van Harmen Krul over de obstakelverlichting van windmolens in onder andere de Wieringermeer. Krul bevroeg Harbers naar aanleiding van een artikel van Regio Noordkop, waarin stond geschreven dat de gemeente Hollands Kroon de minister had opgeroepen spoedig met nieuwe wetgeving te komen.

Het college van de gemeente Hollands Kroon deed aan het ministerie de suggestie en het nadrukkelijke verzoek om het wettelijk mogelijk te maken de rode obstakelverlichting op de windmolens uit het windpark te dimmen. Er zijn in andere delen van het land al experimenten geweest met systemen waarbij de lampen alleen aangaan wanneer er een vliegtuig in de buurt is. Het Rijk gaf echter aan pas definitieve wetgeving te willen schrijven wanneer de nieuwe Omgevingswet van kracht is. Dat is per 1 januari 2024. Hollands Kroon hoopt dat er per die datum ook meteen een aanpassing van de verlichting kan plaatsvinden.

Het Helderse CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul stelde kortgeleden vragen over kwestie. Zo vroeg hij de minister of hij bekend is met het eerder genoemde artikel van Regio Noordkop, en of hij bekend is met de problemen die de rode lampen opleveren voor de omwonenden. Krul ziet negatieve gevolgen voor onder andere de nachtrust, hinderbeleving, leefomgeving en het woongenot. Het liefst ziet hij de rode lampen snel verdwijnen. Daarom vroeg hij Harbers waarom de nieuwe wetgeving eigenlijk gekoppeld is aan de Omgevingswet en of de nieuwe regelgeving er toch niet eerder kan komen. Hij verzoekt de minister tevens het hele proces inzichtelijk te maken en te komen met een stappenplan.

Uitstel
Het ministerie kan de vragen nog niet beantwoorden, ondanks dat de termijn verstreken is: “De juiste beantwoording van deze vragen vereist afstemming tussen verschillende onderdelen van het departement en er is input nodig van externe partijen. Door afwezigheid van medewerkers vanwege het meireces gaat dit niet lukken binnen de gestelde termijn voor de beantwoording van Kamervragen”, zo leest een brief aan de minister. Harbers schrijft vervolgens aan de Kamer dat hij de vragen zo spoedig mogelijk zal beantwoorden. Krul heeft de minister tevens verzocht om in dit proces nauw samen te werken met de gemeente Hollands Kroon.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button