Den HelderPolitiek

Geen pepperspray en wapenstok voor boa’s

Den Helder – Wederom diende de PVV een motie in om de boa’s in Den Helder te voorzien van pepperspray en een wapenstok. Ditmaal met mede-indiener Behoorlijk Bestuur. Tijdens de raadsvergadering werd door meerdere raadsleden geïrriteerd gereageerd op de zoveelste motie voor geweldsmiddelen voor boa’s. Opmerkelijk was de toereikende hand van de VVD-fractie die voorstelde om beter naar de motie te kijken en te laten uitzoeken wat wel mogelijk was om op te komen voor de veiligheid van de boa’s. Het voorstel van VVD-raadslid Bruin was om de motie aan te houden, waarmee indieners PVV en Behoorlijk Bestuur akkoord gingen.

“Wij zijn klaar met de moties en de nederlagenpolitiek van de PVV. Boa’s hoeven geen politie te zijn”, aldus duidelijke taal van Pieter Blank van de PvdA. Ook Marije Boessenkool van GroenLinks had dergelijke bewoordingen klaar voor de motie. “Tegen het bewapenen van boa’s. Je hebt politie en je hebt boa’s. Dat zijn twee gescheiden beroepen. Ook ben ik geïrriteerd over het opnieuw indienen van een dergelijke motie.” Tot slot fractievoorzitter Harmen Krul van het CDA: “Het CDA was altijd tegen bewapening van boa’s, daar is niks aan veranderd. Het is een tijd waarin geweld steeds normaler wordt, de incidenten van geweld stijgen, er zijn grote problemen met jeugd en wat daar normaler wordt. Misschien opnieuw eens in gesprek gaan met een Officier van Justitie.”

Steun van VVD
Raadslid Rogier Bruin van de VVD-fractie liet een ander geluid horen. “Wat is mogelijk? Niet de burgemeester, niet de raad, maar de minister van Justitie en Veiligheid beslist dat. De beleidsregels voor bewapening van boa’s zijn dat dat: pas aan de orde komt als in redelijkheid te verwachten valt dat de kans dat de boa’s in die gemeente met geweld worden geconfronteerd. Daar toetst de minister aan. Twee criteria hierin zijn de verwachting dat in onze gemeente boa’s daadwerkelijk te maken krijgen met fysiek geweld. Een tweede criteria is het onderbouwen in onze gemeente dat in het verleden met enige regelmaat zich situaties hebben voorgedaan waarbij sprake van geweld was. Je moet als gemeente heel goed kunnen onderbouwen waarom je die aanvraag doet.” Bruin gaf aan dat zijn partij niet principieel tegen wapens voor boa’s is .

Burgemeester Jeroen Nobel gaf desgevraagd aan geen heil te zien om boa’s uit te rusten met pepperspray en een wapenstok. “Mijn idee is dat wanneer wij onze boa’s voorzien van meer geweldsmiddelen het hek van de dam is. Ik blijf ervoor pleiten om boa’s in bescherming te nemen bij geweld en de politie te waarschuwen. Optreden waar het kan maar bij geweld moet een boa zichzelf ook in bescherming nemen en terugtrekken. Ik ga wel met wethouder Duijnker kijken of een webcam kan worden ingezet.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button