Den Helder

Krachtenbundeling SSN en Reddingsbrigade NL

Den Helder – Het toezicht op de Helderse stranden is nog beter geborgd nu de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) en Reddingsbrigade Nederland (RN) een overeenkomst zijn aangegaan. De organisaties hebben deze week hun handtekeningen daaronder gezet. Het doel van de samenwerking: baders, zwemmers en andere recreanten zo veilig mogelijk te laten genieten van de Helderse kust.

Met het aangaan van een begunstigend lidmaatschap is de SSN aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland zoals 155 Reddingsbrigades en andere organisaties. Het lidmaatschap levert de SSN op dat zij gebruik kunnen maken van de kennis, kunde, programma’s en opleidingen van Reddingsbrigade Nederland.

Secretaris Frans Slee, als vertegenwoordiger van de SSN en directeur Koen Breedveld van RN zien de overeenkomst als een kwalitatieve stap voorwaarts. “Het borgen van de veiligheid op het strand is best complex. We dragen daarin een zware verantwoordelijkheid, en zijn blij met de steun in deze vanuit Reddingsbrigade Nederland. Ook omdat we nog zoveel meer doen op het strand, zoals het schoonhouden. We zijn er trots op dat de stranden van Den Helder de Blauwe Vlag mogen voeren en spannen er ons voor in om dat zo te houden,” aldus Slee.

Kennisdeling
Breedveld: “Als Reddingsbrigade Nederland streven we naar meer veiligheid in, op en langs het water. SSN draagt in deze de verantwoordelijkheid voor de stranden van Den Helder. Daar ondersteunen we SSN in. We zijn ervan overtuigd dat strandveiligheid gebaat is bij uitwisseling van ideeën en goede voorbeelden. Niet alleen tussen reddingsbrigades, maar ook met partijen als SSN. Daar is ons programma Het Strand Veilig ook op gericht.”

Reddingsbrigade Den Helder blijft in Den Helder actief met een alarmploeg die door de Kustwacht kan worden ingezet bij incidenten, buiten de tijden dat de strandploeg van SSN aanwezig is. Verder concentreert de Reddingsbrigade zich op bewaking van evenementen, op de rol van de brigade binnen de Nationale Reddingsvloot, op opleidingen voor de jeugd, en op het voorlichting geven aan kinderen, ouders en badgasten over zwemveiligheid. Voorzitter Martijn Versteeg: “Met deze taken spelen we een belangrijke rol in Den Helder. Daar gaan we mee aan de slag. De RBDH is alive and kicking! Desgewenst spelen we met plezier een grotere rol in het strandtoezicht in Den Helder. Voor nu wensen we SSN succes in hun rol deze zomer, rekenen we op een soepele samenwerking waar het de alarmploeg betreft, en zijn we blij met de steun van de bond.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button