Politiek

SHK stelt vragen over het Amstelmeer

Advertentie:

Anna Paulowna – De fractie van SHK heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hollands Kroon over het Amstelmeer. Dit naar aanleiding van het wegzakken van een kraan in het drijfzand.

Volgens de seniorenfractie SHK zijn er in het verleden diverse kunstmatige eilanden in het Amstelmeer aangelegd, waardoor de waterberging, ondanks oproepen van het hoogheemraadschap, verder afneemt in plaats van toeneemt. Volgens SHK worden er rond de vaargeul halve cirkels en dammen aangelegd die volgestort worden met bagger om zo kunstmatige eilanden te realiseren, hetgeen ten koste gaat van de waterberging van het Amstelmeer. Hierdoor wordt ook de oorspronkelijke Verzakking bijna onherkenbaar aldus SHK.

Bij een evaluatie in 2023 meldde het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al dat er een toenemend tekort aan waterberging is in de Amstelmeerboezem. Hierdoor wordt slechts beperkt gemalen, waardoor de inwoners van Hollands Kroon met extra wateroverlast worden geconfronteerd. SHK vindt dat het verminderen van de bergingscapaciteit van het Amstelmeer haaks staat op wat de organisatie werkelijk zou moeten doen en dat is de waterberging van het Amstelmeer vergroten!

Waarom kunstmatig?
De fractie vraagt het college onder meer waarom het Amstelmeer steeds kunstmatig wordt verkleind en hoeveel kubieke meter grond er inmiddels is gestort. Ook vraagt SHK zich af of hiervoor een omgevingsvergunning is verleend en waarom de raad niet geïnformeerd is over de werkzaamheden. Daarnaast ziet SHK duidelijk overeenkomsten met de Wieringerhoek, namelijk het verkleinen van het wateroppervlak en het ondoordacht knutselen aan de natuur met als gevolg hersteloperaties in de vorm van baggeren.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button