Den HelderPolitiek

Oude discussie herleeft: autoverkeer Texel structureel verminderen

Den Helder – “De verkeersdrukte naar Texel en naar de Marine lijkt maar niet opgelost te worden”, zo begon wethouder Heleen Keur haar betoog als antwoord op de zorgvuldig onderbouwde motie van Beter voor Den Helder-raadslid Eli Saliha tijdens de behandeling van de aangenomen Kadernota 2021-2024. Toch lijken de vele gesprekken tussen stakeholders over het drukke wegverkeer over de Binnenhaven, Zuidstraat en Weststraat alsook het aanpassen van stoplichten bij de Van Kinsbergenbrug aan een intelligent verkeersinformatiesysteem op termijn daadwerkelijk resultaat op te gaan leveren, zo verwacht wethouder Keur. Vooralsnog heeft Beter voor Den Helder ervoor gekozen haar motie aan te houden. Fractievoorzitter Calo Assorgia van Beter voor Den Helder laat weten dat na het zomerreces een commissievergadering volledig zal worden gewijd aan dit onderwerp.

“We voeren voortdurend gesprekken met stakeholders. Het probleem is dat de N250 niet onze weg is, maar een provinciale weg. Rijkswaterstaat is eigenaar van alles rondom de Teso-haven. Als Den Helder kunnen wij dus niet zomaar beslissingen nemen. Door de verschillende wegeigenaren wordt het moeilijk om deze motie uit te voeren. Wel gaan we stoplichten op het kruispunt bij de Van Kinsbergenbrug aanpassen aan een intelligent verkeersinformatisysteem”, zo meldde de wethouder, die tevens toezegde om verdiepend onderzoek uit te voeren en naar structurele oplossingen te zoeken. Dit najaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht. “We ontraden dan ook de motie omdat lopende processen doorkruist worden.”

Plan in detail
Beter voor Den Helder kwam met een uitgewerkt en gedetailleerd plan om de veelvuldig voorkomende verkeersinfarcten op het traject vanaf de entree in Den Helder tot en met de kruising Molenplein/Kanaalweg/Hoofdgracht te verminderen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. De oplossing ligt volgens de partij in het wijzigen van het tracé van de Teso: herinrichten en uitbreiden van de opstelstroken voor de poorten naar de Texelse boot zijn hierbij de toverwoorden. De fractie van Beter voor Den Helder stelt onder andere voor om de parkeerstrook naast het tracé te verwijderen. Ook de daarnaast gelegen groenstrook en het fietspad richting Willemsoord kan worden opgeschoven waardoor de dan ex-groenstrook als rijstrook ingericht kan worden.

Tevens zouden de twee rijstroken op het tracé vanaf de Texelse boot moeten worden opgeschaald naar vijf rijstroken, waarvan één wisselstrook. De huidige vijf rijstroken richting de Texelse boot zouden moeten worden teruggebracht naar drie rijstroken. Tot slot zouden de betaalpoorten/loketten op het tracé weggehaald moeten worden om deze vervolgens op Texel te plaatsen.

Geen banenverlies
Een doordacht plan, wat op bijval kon rekenen van meerdere fracties, zoals bijvoorbeeld van D66 bij monde van fractievoorzitter Henk Mosk. “Ik heb waardering voor deze motie, tot in detail uitgewerkt en prachtig bedacht. De uitdaging is drieledig: het inrijdend verkeer, het uitrijdend verkeer en het parkeren van auto’s. De oplossing is om naast een binnenring voor parkeren van drie uur ook een buitenring voor parkeren van vijf uur in te stellen voor de Hoofdgracht, Willemsoord en voor mijn part tot aan het station. Mensen moet het onmogelijk worden gemaak om hun auto in Den Helder achter te laten wanneer ze naar Texel gaan.”

Raadslid Kees Bazen van het CDA steunt weliswaar de motie op onderdelen, maar plaatste ook een kanttekening..Ïk ben enthousiast over de motie maar niet over alles zoals het verplaatsen van de betaalpoorten/loketten naar Texel. Een aantal ideeën zou door de wethouder moeten worden meegenomen om verder over te communiceren.”

Fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks herinnerde de raad aan een eerder geopperd idee want: “Ik ben er geen voorstander van om het probleem van Texel in Den Helder te houden. Wij staan nog steeds achter een transferium op Kooypunt. Met zonnepanelen op het dak! Texel wil graag autovrij zijn en Den Helder vangt de mensen naar Texel buiten de stad op en brengt ze met het openbaar vervoer naar de boot ”

Fractievoorzitter Mirjam Dijk van Fractie Dijk benoemde ook het verplaatsen van de betaalpoorten/loketten naar Texel als bedenking. “Je haalt met het verplaatsen van de kassa’s naar Texel ook banen weg uit Den Helder. Ik denk dat daarmee zo’n 50 mensen op straat komen te staan en alle werknemers komen dan van Texel. Ik ben het eens met de plannen over het tracé maar niet met het idee om de betaalpoorten/loketten naar Texel te verplaatsen.”

Fractievoorzitter Pieter Blank van de PvdA constateerde tot slot dat Den Helder al sinds de jaren ’90 zit met de problemen van verkeersinfarcten door de Texelgangers. “Niets heeft tot structurele oplossingen geleid”, aldus de altijd zo positieve en enthousiaste Blank. Ik ben dan ook benieuwd naar de grote oplossing want het autoverkeer moet echt structureel verminderen”, zo besluit Blank.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button