Den HelderPolitiek

Onvoldoende steun voor motie PVV over huisvesting statushouders

Advertentie:

Den Helder – De motie van de PVV waarin het college werd verzocht om het Rijk te vragen geen statushouders meer te koppelen aan Den Helder heeft onvoldoende steun gekregen. Naast de PVV steunden een aantal leden van Behoorlijk Bestuur de motie. Veel andere partijen noemden het een motie ‘voor de bühne’.

Volgens Marije Boessenkool van GroenLinks was de motie van de PVV een uiting van “één van de twee standpunten van de partij”. Volgens haar doet Den Helder het heel goed en is de beoogde kabinetsactie waarmee gemeenten verplicht kunnen worden om statushouders op te vangen juist goed: Zo worden gemeenten die nu niet hun verantwoordelijkheid nemen daartoe gedwongen.

Voor de bühne
Rogier Bruin van de VVD gaf aan dat zijn partij ook zorgen heeft over de instroom van asielzoekers in Nederland en wat dit betekent voor Den Helder. Dat is voor Bruin echter geen reden om een dergelijke motie te steunen: “We moeten onze verantwoordelijkheid blijven nemen en niet zeggen: Den Helder doet niet meer mee. Het is duidelijk een motie voor de bühne.”

Vincent van den Born, fractievoorzitter van de PVV, herhaalde zijn standpunt: Er is al een tekort aan woningen in Den Helder en de instroom van asielzoekers en statushouders verergert dit probleem. Daarom is het juist een belangrijke motie en zeker niet voor de bühne. Gerrit Kooij van Behoorlijk Bestuur viel Van den Born bij: “Nederland is vol en het is tijd dat we een signaal afgeven. Het signaal dat Den Helder kiest voor haar eigen inwoners.” Van de partij van Kooij stemden ook Sylvia Hamerslag, Leo van Esdonk en Marcel Karhof voor de motie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

5 reacties

 1. Ja natuurlijk laat ze maar weer binnen de stadsgrenzen, terwijl U van VVD en Groen Links niet eens in staat bent voor huisvesting te zorgen van eigen inwoners,,
  Vanavond stond er weer een jonge dame met kinderwagen te wachten bij DNO.
  DNO zit vol wil uitbreiden en dan laat U weer nieuwe statushouders toe????
  Huizen nee die kunnen we niet bouwen vanwege stikstof……ehh vakantiewoningen ja die wel hele luxe zelfs, als het doorgaat.
  LAK aan eigen volk, lak een de Nederlander.

 2. Het enige wat telt in dit knuffelland is de asielindustrie, de Nederlander kan doodvallen, zolang Ahmed maar fijn kan slapen

 3. Ach ,als de boeren straks zijn verdreven en de stikstof crisis verleden tijd is kan er weer volop gebouwd worden.De asielzoekers en statushouders krijgen hun huis en bijstanduitkering en de grenzen gaan nog verder open.
  “Holland = het beloofde land “

 4. Het is geen motie voor de bühne, maar een signaal dat het langzamerhand de spuigaten uitloopt met de opvang van asielzoekers. Je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen inzien dat dit op een gegeven moment misgaat. Nederland kan het met veel pijn en moeite nog behappen, maar de mogelijkheden zijn begrensd. Die begrenzing geldt niet voor de toevoer van stervelingen die een betere toekomst willen opbouwen in Nederland. Dat aantal wordt in de toekomst alleen maar groter en groter, gezien de armoede elders op de wereld en de wetenschap dat hen hier een warm onthaal wacht. En ook de klimaatproblemen zullen hun weerslag hebben op de drang van mensen om deze kant op te komen. Vroeger of later zal de beslissing vallen om geen asielzoekers meer toe te laten, of allleen nog maar mondjesmaat, omdat er geen enkel draagvlak meer is, maar ook geen mogelijkheden om ze op te vangen. Laat dat moment liefst vroeg zijn, en niet te laat. Ik ben bang voor dat laatste, want over het algemeen dempt men de put pas als het kalf verdronken is, dat heeft het verleden wel uitgewezen.
  Grappig – of eigenlijk niet grappig – is dat de voorstanders van een ongebreidelde instroom vooral bestaan uit mensen die hun schaapjes op het droge hebben, ergens vrijstaand wonen, geen enkele last ondervingen van de nieuwkomers, die hun geweten willen sussen ten koste van mensen die wel worden geconfronteerd met de gevolgen van de opmars der gelukzoekers en die niet zelden een stem uitbrengen op Groen Links of D’66. En de gemoedsrust van deze zogenaamde gutmenschen mag een prijs hebben. Één die wordt betaald door Jan de Arbeider, die driehoog achter woont. Die moet niet zeuren, maar inschikken. Dat dit spaak loopt is zeker, alleen het moment waarop nog niet….

 5. Het is volstrekt duidelijk dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. In de jaren zestig werd een flink aantal gastarbeiders naar Nederland gehaald. We zijn zestig jaar verder en een aanzienlijk deel van deze lieden en hun nakomelingen, die hier zijn blijven hangen, zijn nog steeds niet geïntegreerd. Het ziet er niet naar uit dat dit alsnog gebeurt: de schotelantennes blijven gericht op Turkije of Marokkko. Wel de lusten, niet de lasten, lijkt de instelling van deze nieuwe medeburgers. Op zich niks mis mee, maar het is de vraag of wij daar voor op moeten of willen draaien.

  Het is afwachten hoe dit uitpakt bij de recente stroom asielzoekers, maar de kans is groot dat het van hetzelfde laken een pak zal zijn. Ze vestigen zich hier, krijgen het recht op gezinshereniging, worden een grote(re) groep en zien dan niet meer het nut van aanpassing. De samenleving desintegreert daardoor steeds verder. De solidariteit verdwijnt en de maatschappij wordt harder: ieder voor zich, is straks het devies.

  De ‘gutmenschen’, veelal voorzien van een goedgevulde beurs, die nu om het hardst roepen dat we de nieuwkomers met open armen moeten ontvangen, trekken zich dan terug in gated community’s en laten de minder vermogenden met de problemen zitten. Jammer dat het zo is gegaan, zullen ze dan zeggen, maar dat hadden wij ook niet kunnen voorzien, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag in hun goed beschermde woonwijk. Het is altijd hetzelfde liedje: achteraf de handen in onschuld wassen en anderen met de problemen opzadelen…

  Opmerkelijk is dat de noodklok wordt geluid over de klimaatproblematiek (terecht overigens), omdat we de volgende generaties niet willen opzadelen met een onleefbare wereld, maar dat de beleidsmakers het feit wegwuiven dat de samenleving, zoals wij die nu kennen, er straks niet meer is. Diedreigt uiteen te valllen door de enorme druk die de asielzoekers,uitoefenen op onze moeizaam verworven sociale voorzieningen. Mensen die hun schaapjes niet op het droge hebben, en het geld ontberen om zich terug te trekken in een met hekken omgeven woonwijk, zullen straks het gelag betalen, dat staat wel vast.

Wellicht ook interessant

Back to top button