Den HelderPolitiek

Risicoanalyse voor Helderse stranden, geen alarmploeg

Adverentie

Den Helder – Een meerderheid van de Helderse gemeenteraad heeft ingestemd met het uitvoeren van een risicoanalyse voor de stranden. Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) moet het onderzoek gaan uitvoeren. Een motie om de alarmploeg van de Helderse reddingsbrigade in stand te houden ondanks de keuze van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) om dit niet te doen haalde het niet.

Jan Roelofsen, voorzitter van SSN, kwam tijdens de raadsvergadering maandagavond inspreken. Volgens Roelofsen is het de afgelopen twaalf jaar, zolang de SSN de stranden beheert, altijd goed gegaan. Hij noemde het standpunt dat het niet voortzetten van de alarmploeg gevaar zou opleveren ‘onzin’. Een schril contrast met de tweede inspreker: Vincent Smit van de reddingsbrigade. Volgens Smit laat de gemeente de reddingsbrigade gewoon stikken: “Op deze manier wordt effectief een hulpverleningsorganisatie om zeep geholpen, een organisatie die er ook buiten het strandseizoen voor de Helderse bevolking en toeristen stond. Is dit wat u echt wilt?”

Steun voor risicoanalyse
Behoorlijk Bestuur en Samen Actief dienden een motie en een amendement in. In het amendement werd in eerste instantie gevraagd om de overeenkomst tussen de gemeente en SSN in te korten naar een duur van één jaar in plaats van vijf. Omdat de Heldere reddingsbrigade sinds mei 2022 geen enkele rol meer speelt bij het bewaken van de stranden zou het volgens de partijen van Sylvia Hamerslag en Marinus Vermooten verstandiger zijn eerst een kort contract aan te gaan. De strandbewaking wijzigt dus werd in het amendement ook gevraagd om een ‘risk assessment’, uitgevoerd door het onafhankelijke NIVZ. Zo kan worden vastgesteld of de nieuwe situatie aan alle wensen voldoet.

De kortere contractduur werd door wethouder Heleen Keur afgeraden. Een overeenkomst van één jaar biedt onvoldoende zekerheid om de taken goed uit te voeren. Er moeten dingen gehuurd worden, personeel en vrijwilligers worden geworven. Een groot deel van de gemeenteraad was het eens met dit standpunt van Keur. Daarop schrapte Hamerslag dit punt uit het amendement. Het aangepaste amendement, met daarin dus slechts de opdracht een risicoanalyse uit te voeren werd wel aangenomen ondanks dat dit ook werd afgeraden door Keur. SSN heeft in 2021 namelijk zelf al een onderzoek uitgevoerd, volgens de wethouder is een nieuw onderzoek dus overbodig. CDA, D66, Stadspartij, GroenLinks en de Seniorenpartij stemden tegen het amendement.

Gedwongen huwelijk
De motie waarin het college de opdracht kreeg samen met de reddingsbrigade te kijken naar het in stand houden van de alarmploeg kreeg minder steun. “Een gedwongen huwelijk is geen goed huwelijk”, zei VVD’er Henriëtte Weerstand-Slot daarover. De relatie tussen SSN en de reddingsbrigade is dermate verstoord dat het samen werken aan de veiligheid van de Helderse strandgangers niet meer gaat. Volgens Keur wordt er gewerkt naar een oplossing voor de alarmploeg in het laagseizoen, al is de noodzaak daarvan ook nog niet bewezen. Volgens de wethouder waren er in 2019 en 2020 tezamen slechts 7 meldingen. In het hoogseizoen is de 24/7 strandbewaking wel geregeld volgens het college.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button