Politiek

Mary van Gent, (Seniorenpartij) al 9 jaar een bevlogen wethouder

“Mijn energie haal ik uit dingen waar ik iets extra kan betekenen door voor mensen het verschil te maken.”

Adverentie

Nieuwe Niedorp – We ontmoeten elkaar bij zwembad de Rijd, een idyllisch lommerrijk plekje aan de Noord-Oost zijde van Nieuwe Niedorp.

Waarom hier?
“Omdat het een geweldig mooie plek is die voor mij ook symbool staat voor de kracht van dorpsgemeenschappen. Ik was in juni 2020 op vakantie in Italië, toen ik een mail kreeg van een bewoner die me vertelde dat het zwembad in Nieuwe Niedorp was gesloten op last van de omgevingsdienst. Ik wist op dat moment niet eens dat we daar een zwembad hadden, dat was net als het onderhoud, blijkbaar ondergesneeuwd in de collegeoverdracht en de gemeentelijke fusie.

Toen we gingen kijken, zagen we dat er echt heel veel moest gebeuren. We hebben toen samen met de bewoners een plan gemaakt waarbij er veel in zelfwerkzaamheid zou gebeuren om het betaalbaar te krijgen. We zijn daarna naar de raad gegaan om een miljoen te vragen en dat werd vrijwel unaniem aangenomen. Daar zaten nauwelijks personeelslasten bij, dus met zo’n 35 vrijwilligers hebben we in zelfwerkzaamheid ieder weekend en alle avonden die klus geklaard. Dat wil zeggen, alle tegels eruit gehaald in beide zwembaden, nieuwe glijbaan, het groen opgeknapt, de zonneweide hersteld, de loopruimte om de zwembaden vervangen en geëgaliseerd, het onveilige kinderbad opnieuw gerealiseerd en nog heel veel technische en energetische zaken. We zijn in april 2021 begonnen en hebben het zwembad in ongeveer 3 maanden tijd weer bruikbaar gekregen.”

Andere ideologie
Je bent nu de senior wethouder in het college met 9 jaar ervaring, merk je nu nog verschil tussen dit en het vorige college?
“Ja, het is echt anders, niet beter of slechter, maar wel anders. De vorige colleges waren natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld omdat je lang met elkaar werkt. Dus nu is het weer even opnieuw beginnen om weer goed op elkaar ingespeeld te raken. Zelf heb ik er destijds toch wel anderhalf jaar over gedaan voordat je al je dossiers echt goed kent. Maar het is ook anders qua ideologie. De twee grootste partijen zijn nu lokale partijen die samen met D66, GroenLinks en PvdA de coalitie vormen, terwijl ik juist eerst met VVD en CDA het college vormde.

Het leuke is wel dat we nu met een hele frisse club op een andere manier naar dossiers kijken. Denk bijvoorbeeld aan de datacenters, die eerst overwegend vanuit economisch perspectief werden bezien, maar nu juist veel meer vanuit sociaal-maatschappelijk rendement en de meerwaarde voor de samenleving worden afgewogen.”

Wat vind je het leukste dossier om te doen?
“Mijn energie haal ik uit dingen waar ik iets extra kan betekenen door voor mensen het verschil te maken. Daarom zoek ik soms ook wel eens de randjes op. Zo heb ik laatst zestigduizend euro beschikbaar gesteld voor een verbouwing van een huis, zodat een gezin twee kinderen van een overleden zus in huis kon nemen. Het alternatief was jeugdzorg, wat gewoon vierhonderdduizend euro op jaarbasis per kind kost. Die rekensom is dus snel gemaakt. Door wet- en regelgeving is veel dichtgetimmerd, maar in Hollands Kroon zeggen we altijd ‘ja- tenzij het echt niet kan’, maar ik vind meestal wel een reden waardoor het wel kan.”

Geld over op jeugdzorg
“Verder hebben wij sinds 2016 de zorg op een heel andere manier aanbesteed. Daardoor blijven wij als gemeente ook al jaren binnen de steeds krapper wordende rijksuitkering. We hebben het hele jeugd en WMO budget bij één partner neergelegd. Zij doen de hele coördinatie en uitvoering en wij bemoeien ons eigenlijk nergens mee. Natuurlijk blijf ik eindverantwoordelijk, maar zij maken echt het verschil. Zij kunnen vanwege wet- en regelgeving veel betere contractafspraken maken dan een gemeente. We zijn van 155 aanbieders teruggegaan naar veertig en we hebben de tweedelijns zorg om ons wijkteam heen georganiseerd en dat werkt perfect.”

“Dus bij hele complexe situaties gaan zij direct twee weken naar zo’n gezin toe. Daardoor hebben we bijvoorbeeld geen kostbare uithuisplaatsingen meer. Verder zijn wij geen enorme hoeveelheid ambtelijke capaciteit kwijt aan complexe contractafspraken, eindejaargesprekken en budgetmanagement. We doen dat nu al zeven jaar tot grote tevredenheid en ik heb begrepen dat de andere kopgemeenten dit model volgend jaar ook willen gaan toepassen.”

Trots
“Ook ben ik trots op onze ‘doe en ontmoetgroepen’. Hieraan kan iedere inwoner zonder indicatie deelnemen. In onze tweeëntwintig kernen zijn nu vierentwintig groepen. Ze ontmoeten elkaar en bedenken zelf welke activiteiten ze samen willen doen. Dus er zijn inmiddels wandelclubjes, buurtontmoetingen, koffietafels, fietsclubjes en jeu de boules groepjes. Eigenlijk is het de oude buurthuisgedachte. De gemeente faciliteert dit ook weer via Inclusio en Wonenplus welzijn. Wij dragen daar financieel extra aan bij, omdat het hierbij ook gaat om het levend houden van de kernen.

Qua accommodatiebeleid proberen we ook om oude panden helemaal op te knappen en dan voor één euro over te dragen aan een bewonersgroep en dragen indien nodig nog bij in de exploitatie. Zo is het oude gemeentehuis in Wieringermeer nu de ‘Cultuurschuur’ en een oude basisschool in Wieringerwaard is nu dorpshuis ‘de oude school’. Verder hebben we ‘cultuurhuis de Kolk’ in Lutjewinkel en ‘Ons tweede thuis’ in Slootdorp.

Een impressie van het onderwijsgedeelte van Campus de Terp.
Daarnaast hebben we nu nog een enorm project en dat is ‘Campus de terp’ in Wieringerwerf. Daar is in 2015 een heel ambitieus plan gemaakt door inwoners en enkele betrokken instellingen en komend jaar gaat het in september open. Het is een enorm park op een oude terp en bestaat uit een zwembad, een groot kindcentrum, drie scholen en de kinderopvang, tennis, atletiek, een uitkijktoren en een visvijver. Daarbij is er ook een sporthal voor zaalvoetbal en handbal. Het is een initiatief vanuit de inwoners en de raad staat slechts garant als achtervang, maar in principe zorgen ze zelf helemaal voor de financiering.”

Oekraïne
Iets anders wat ik recent heel mooi en ontroerend vond was dat we tijdens Sail honderddertig Oekraïners in staat geteld hebben om een mooie vaartocht langs de schepen te maken. Een mooie diverse groep van vijf maanden tot misschien wel tachtig jaar, veelal bestaand uit gezinnen en moeders met kinderen. Er was een Shantykoor uit Schagen aan boord en die begonnen met het volkslied van Oekraïne. Die mensen waren tot tranen toe geroerd, ze vonden het echt geweldig.

Met al die mooie dingen denk je zeker nog niet aan stoppen?
“Tja, wanneer stop ik…  Als de raad mij niet wegstuurt, dan stop ik pas als ik het niet meer leuk vind. Wij hebben geen kantoor, dus ik ben heel veel onderweg en ontmoet het liefst mensen of instellingen op hun eigen locatie. En dat vind ik mooi, praten met mensen en weten wat er in onze gemeente gebeurt”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button