Texel

Prins Hendrikzanddijk op Texel is ‘deltaproof’

Adverentie

Onder het toeziend oog van samenwerkingspartners en direct betrokkenen gaf deltacommissaris Peter Glas op woensdag 4 september, uitkijkend over het nieuwe landschap, het project Prins Hendrikzanddijk op Texel het symbolische predicaat ‘deltaproof’.

Een traditionele groene dijk transformeerde naar een uniek zandig natuurgebied van 200 hectare met duinen en kwelders. In ongeveer een jaar heeft aannemer Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de klus geklaard: 5 miljoen kuub zand is aangebracht en een wandel- en fietspad met uitkijkpunt is gerealiseerd. Dit om ervoor te zorgen dat inwoners op Texel ook in de toekomst kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Op woensdag 4 september werd gevierd dat het werk aan de Prins Hendrikzanddijk gereed is. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waar de dijkversterking onderdeel van is, heeft een forse ’to-do-lijst’: meer dan 1.100 kilometer Nederlandse dijken en 256 sluizen en gemalen toekomstbestendig maken. Maar liefst 7,4 miljard euro wordt de komende jaren uitgetrokken om de Nederlandse dijken aan de nieuwe waterveiligheidsnormen te laten voldoen. In 2050 moet al het werk af zijn.

Klus klaar
In het HWBP werken Rijkswaterstaat en de waterschappen nauw samen. De Prins Hendrikzanddijk kan nu van de HWBP-lijst af. Voor de samenwerkingspartners Jan De Nul, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Texel, het Waddenfonds en HHNK zit de klus erop. Dit project is gerealiseerd door de unieke samenwerking van deze partijen, zowel de inzet van kennis als financiën is ingebracht waaronder de substantiële bijdrage van het Waddenfonds.

Om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal beleefden ze samen met direct betrokkenen het nieuwe gebied vanaf de fiets en vanuit het uitkijkpunt. Om het moment gezamenlijk te markeren bewonderde deltacommissaris Peter Glas als eerste het nieuwe gebied door de verrekijker op het uitkijkpunt.

Prachtig symbool
Peter Glas, Deltacommissaris: “De verrekijker is een prachtig symbool voor hoe wij werken in het Deltaprogramma; focus en kijkend naar de toekomst. De Prins Hendrikzanddijk is een voorbeeldproject. We leren hier hoe waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Daarnaast is het adaptief, zodat meebewogen kan worden met toekomstige veranderingen. Dat is een unieke en geweldige prestatie. Ik heb het project beleefd en geschouwd en verklaar het gereed. De Prins Hendrikzanddijk is Deltaproof.”

De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van Natura2000-gebied Waddenzee en draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden. Door de duinen en kwelders ontstaat er nieuwe natuur voor wadvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en bergeend. Sommige van deze vogelsoorten hebben het moeilijk. De Prins Hendrikzanddijk is één van de weinige plekken waar deze vogels in rust kunnen verblijven, fourageren en broeden.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button