Den HelderLOS Den Helder

Subsidie LOS definitief vastgesteld

Adverentie

De gemeente heeft de subsidie voor de Lokale Omroep Stichting (LOS) over 2018 definitief goedgekeurd. De omroep heeft in 2018 voldaan aan de gestelde voorwaarden, zo meldt het college.

“De Lokale Omroep Stichting heeft de inhoudelijke en financiële jaarverslagen over 2018 ingediend. Uit de verslagen blijkt dat zij hebben voldaan aan de gestelde voorwaarden bij de subsidieverlening, conform de Algemene Subsidieverordening 2013.”

De LOS kreeg over 2018 een bedrag van 120.000 euro. Dat bedrag was in twee delen opgebouwd, 90.000 euro reguliere subsidie en een extra bedrag van 30.000 euro voor extra (noodzakelijke) investeringen. Voor 2019 is een bedrag van 93.000 regulier en 20.000 euro extra toegekend, om de inmiddels afgeronde verhuizing mogelijk te maken. Een raadsmeerderheid gaf bij de discussie over de subsidie voor 2019 aan het verhoogde bedrag structureel te willen maken voor de jaren 2020 en verder, zodat de LOS door kan op de huidige locatie en met de verdere professionalisering.

Streekomroep
Sinds deze week is LOS Den Helder onderdeel van de lokale streekomroep Regio Noordkop, een verregaande samenwerking met RTV Noordkop. De twee omroepen hebben een gezamenlijke website, redactie, tv-kanaal en social media. De beide radiozonders (LOS radio en Noordkop radio) blijven wel bestaan. In het kader van de streekvorming is het de verwachting dat ook de gemeente Hollands Kroon de jaarlijkse subsidie uiteindelijk verhoogd tot het niveau van Den Helder.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button