Den Helder

Subsidie voor Odensehuis in Den Helder

Advertentie:

De stichting Odensehuis heeft de gemeente Den Helder om een eenmalige subsidie gevraagd voor het aantrekken van een kwartiermaker in de start- en opbouwfase van een Odensehuis in Den Helder. Het college heeft besloten dit verzoek te honoreren en 31.400 euro beschikbaar te stellen.

Het aantal bewoners met dementie en/of geheugenklachten zal de komende jaren nog fors toenemen in de gemeente. Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en/of geheugenklachten en hun naasten. Een plek van ontmoeting, activiteiten en advies, met als doel mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden en te laten deelnemen aan de samenleving. Dit alles in nauwe samenwerking met alle zorg- en activiteitenaanbieders die hierin ook een rol kunnen spelen.

Omdat een Odensehuis een belangrijke aanvullende schakel kan zijn in het aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, wil het college het verzoek honoreren. Nederland kent inmiddels zo’n 30 Odensehuizen. Gezien het groeiend aantal mensen met dementie, ook in Den Helder, is het initiatief genomen tot een Odensehuis. Het Helderse huis moet worden gevestigd in De Overzet in de Vogelwijk.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button