Noord-Holland

Provincie wil meer mogelijkheden voor woningbouw en windenergie

Advertentie:

Den Helder – Gedeputeerde Staten hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw en windenergie mogelijk maken en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.

Als Provinciale Staten op 5 oktober de Omgevingsverordening NH2020 vaststelt, gaat de nieuwe verordening in op 1 november. In de nieuwe omgevingsverordening zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden.

De provincie wil ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet in op het beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Gezocht wordt naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals omschreven in de visie voor de ontwikkeling van Noord-Holland; de Omgevingsvisie NH2050.

Werelderfgoed
In de nieuwe verordening zijn drie beschermingsregimes waarmee het landelijk gebied beschermd wordt: Unesco werelderfgoed, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het nieuwe beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Het BPL beschermt de meest waardevolle onderdelen van het Noord-Hollandse landschap op basis van ecologische, cultuurhistorische, aardkundige of landschappelijke kwaliteiten. In het BPL zijn de kernkwaliteiten van de landschappen (bijvoorbeeld weidevogelleefgebieden of open strandvlaktes) vastgelegd. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voortaan rekening worden gehouden met de risico’s van klimaatverandering. Het gaat dan om wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risico’s te voorkomen in kaart brengen.

Met de nieuwe Omgevingsverordening NH2020 worden 21 nu geldende provinciale verordeningen samengevoegd tot een verordening. De provincie loopt hiermee vooruit op de Omgevingswet, omdat de provincie wil toetsen of de nieuwe regels werken. De provincie werkt ondertussen ook verder aan de Omgevingsverordening NH2022 die ingaat zodra de Omgevingswet wordt aangenomen. Hierin worden eventuele aanpassingen op de Omgevingsverordening NH2020 meegenomen.

Wijzigingen in deze regio
– Noord-Holland Noord: kleinschalige woningbouw mogelijk in landelijk gebied
Provincie Noord-Holland wil dat er meer ruimte komt voor woningbouw in Noord-Holland Noord. De nieuwe omgevingsverordening regelt dat in landelijk gebied woningbouwprojecten van minder dan twaalf woningen gebouwd kunnen worden aan de rand van kernen en dorpslinten. Grootschalige woningbouw (meer dan elf woningen) was onder voorwaarden altijd al mogelijk in landelijk gebied. De plannen moeten wel worden opgenomen in een woonakkoord, gemeenten moeten aantonen waarom woningbouw op die locatie nodig is en het landschappelijk goed inpassen.

  • Schagen, Castricum en Uitgeest: verkenning ontwikkelingen
    Rondom Schagen, Castricum en Uitgeest liggen beschermingsregimes (NNN en BPL). Omdat dit goed bereikbare OV-knooppunten zijn met een groeiende woningbouwbehoefte, kan het zijn dat woningbouw in deze beschermde landschappen noodzakelijk blijkt. De provincie is met de betrokken gemeenten een verkenningstraject gestart om te onderzoeken welke ontwikkelingen nodig zijn en hoe deze mogelijk gemaakt kunnen worden.
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button