Ingezonden

Ingezonden: Gebouw Rabobank ideaal als nieuw stadhuis

Advertentie:

Als gemeenteraadslid verbaas ik me nu al geruime tijd over de partijen die de bouw van een nieuw gemeentehuis op Willemsoord constant proberen te rechtvaardigen.

Los van de bekende problematiek, zoals ontsluiting, parkeren en beperking van evenementmogelijkheden, brengt een stadhuis op Willemsoord de werkgelegenheid in gevaar, tast het het nautische karakter aan en kost het vooral onvoorstelbaar veel gemeenschapsgeld. Toch blijven de coalitiepartijen (CDA, PvdA, CU, Stadspartij, BvdH en VVD) in hun eigen echoput roepen dat het de juiste weg is en willen het stadhuis op Willemsoord tegen alle redelijkheid in doordrukken. Ondanks dat er veel goedkopere en betere oplossingen voorhanden zijn.

Het Rabobankgebouw aan de Verkeerstorenweg op Kooypunt is nu te koop voor een bedrag van 5,25 miljoen. De gemeente zit daar nu al tijdelijk tot volle tevredenheid en heeft het pand daartoe ook voor flink wat geld aan laten passen. Hetzelfde geldt voor de locatie Kerkgracht. Ik zou heel graag de bestaande, tijdelijke situatie omzetten in een permanente. Helaas lijkt het prachtige pand op Kerkgracht 1 in de toekomst niet meer te gebruiken door de gemeente door afspraken met Woningstichting.

Maar zelfs als dat zo zou zijn: het Rabobankgebouw is een representatief en modern kantoorgebouw met meer dan voldoende parkeerplekken en er is op de ruime kavel ook voldoende ruimte om de functies die nu nog in de Kerkgracht zitten (fractiekamers, raadszaal, baliefuncties/publiekszaken), nieuw aan te bouwen. Ook het college en de griffie kunnen desgewenst in dit deel worden geaccommodeerd, zodat er een heuse bestuursvleugel ontstaat. Met de aankoop van 5,25 Me en een aanbouw van 2000 m2 in 3 of 4 lagen, waarin alle benodigde ruimte gerealiseerd kan worden, blijven we binnen de 10 Me en zijn alle gemeentelijke functies centraal gehuisvest op een uitstekend bereikbare plek…

De totale kosten van de aanbouw inclusief de inrichting, berekend met kengetallen en getoetst door een architect, zijn met iets minder dan 5 miljoen dan echt ruim gerekend. Dat maakt dat het Rabobankgebouw inclusief deze aanbouw binnen de 10 miljoen gekocht en uitgebreid kan worden tot een volwaardig gemeentehuis waar alle functies bij elkaar zitten.

En dat terwijl de coalitie tot op heden steeds gekozen heeft voor de complexe Willemsoordvariant die alleen qua verbouwkosten al minimaal 27 miljoen euro moet gaan kosten, als er tenminste niet nog meer overschrijdingen komen. Daarbij zijn er overigens ook nog diverse dure verkeersingrepen noodzakelijk die nu voor het gemak niet meegeteld zijn! Bovendien is de gemeente bij de Rabovariant voor in totaal 10 miljoen in één keer klaar en ook direct eigenaar, maar bij de Willemsoordvariant van 27 miljoen blijven we daarna altijd nog huren.

Met het bespaarde geld kan Den Helder ontstellend veel nuttige zaken financieren voor de inwoners en dat zou volgens mij toch het hoogste doel horen te zijn van raadsleden.

Het college wil ons doen geloven dat het Rabobankgebouw, waar nu iedereen tot volle tevredenheid werkt, niet goed genoeg is en daarom ook nog eens verbouwd moet worden. En dat terwijl men het vorig jaar met veel gemeenschapsgeld juist aangepast heeft aan de specifieke wensen van de gemeente. Kijkt u zelf eens op ( https://www.fundainbusiness.nl/kantoor/den-helder/object-42414926-verkeerstorenweg-3/ ) of zoek op https://www.fundainbusiness.nl/  op “Verkeerstorenweg Den Helder”) en bekijk aan de hand van de foto’s eens of dit nu, zoals het college stelt, echt te slecht is om onze ambtenaren een uitstekende huisvesting te bieden…

Als raadslid wil ik graag op een verantwoorde, betaalbare manier af van dit slepende dossier dat door de huidige coalitie ruim drie jaar terug wederom over de verkiezingen is getild zonder de toen door haar beloofde volksraadpleging. Ik zou graag de aandacht nu eindelijk eens verleggen naar andere, echt belangrijke zaken voor de stad. Ook stuit het me tegen de borst dat we 150 bezwaarschiften van inwoners op procedure moeten afwijzen terwijl de inhoud juist enorm relevant is. Hetzelfde geldt voor rechtszaken door eigen inwoners of organisaties (stichting SBCE, bewoners Zuidstraat, etc.). Dit sterkt mijn gevoel dat we niet met een goed en gedragen plan bezig zijn, maar juist op een heilloze en zeer kostbare weg zitten.

Ik wacht en hoop op een eerlijke weging van de coalitiepartijen om in het belang van de Helderse inwoners de mogelijkheid te grijpen nu een uitstekend betaalbaar alternatief te kiezen en deze kwestie eindelijk voor eens en altijd, mogelijk nog voor de verkiezingen, volledig af te ronden.

Marije Boessenkool
Fractievoorzitter GroenLinks Den Helder

Toon meer

Gastauteur (Ingezonden)

Bovenstaand bericht is van de hand van een gastauteur. Het betreft een aan de redactie ingezonden artikel. De redactie van Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht. Meer info via hoofdredactie@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. Marije Boessenkool, wat een prachtig en met relevante cijfers voorzien voorstel, waarom komt een ander hier niet op. Hier moet het College toch super blij mee zijn.. alles klopt helemaal, gewoon DOEN.

Wellicht ook interessant

Back to top button