Den Helder

Driebaansweg nog niet in zicht

Advertentie:

Bij de raadsvergadering over de kadernota, op 8 juli 2019, is een motie van Beter voor Den Helder aangenomen over het realiseren van een driebaanswegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder. Het college reageert vrijdag op die motie en stelt het eens te zijn met de constatering van de fractie van Beter voor Den Helder dat er gewerkt moet worden aan een structurele oplossing voor de bereikbaarheid van en in Den Helder.

“Dit onderwerp moet ons inziens in een brede ruimtelijke en economische context worden geplaatst. Dit doen wij in het kader van het samenwerkingsverband De Kop Werkt, waar het onderwerp bereikbaarheid in de volle breedte deel van uitmaakt. En in de regio Holland boven Amsterdam, waar gestart is met visievorming over de verbetering van de bereikbaarheid in, van en naar deze regio. Er wordt gekeken naar het wegverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer en er wordt gewerkt aan de uitvoering van een investeringsprogramma.”

Alternatieven
Hierbij wordt, zo meldt het college van Den Helder, samengewerkt met de provincie en Rijkswaterstaat. Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg met deze partijen plaats. Dit jaar is als onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma De Kop Werkt de studie “2×2 Bereikbaarheid Den Helder” uitgevoerd. Hierbij zijn drie alternatieven bekeken, waarmee de bereikbaarheid over de weg kan worden verbeterd:

1) Alternatief West: opwaarderen van de N9 naar 2×2 rijstroken;
2) Alternatief Midden: opwaarderen van de route via Schagen (N245 en N248 plus een deel van de N9);
3) Alternatief Oost: realiseren van een nieuwe 2×2 stroomweg tussen de A7 bij Middenmeer en de N250 bij De Kooy.

“Geconcludeerd wordt dat alternatief West het minst aantrekkelijk is”, aldus het college. “Het is kostbaar en het ontlast geen andere routes. Alternatief Midden is relatief kostbaar en leidt in en bij Schagen tot een toename van de milieubelasting. Alternatief Oost is het minst kostbare alternatief en ontlast bestaande routes. Dit alternatief leidt ook tot de vlotste verbinding tussen Den Helder en het autosnelwegennet ten noorden van het Noordzeekanaal.”

Wat de gezamenlijke inzet en keuze van gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat wordt is op dit moment nog niet te zeggen . Het overleg is gaande en de provincie moet het rapport nog voorleggen aan Provinciale Staten. “Wij willen hier graag bij opmerken dat wij een driestrooksweg sterk afraden”, zegt het college. “Ervaringen in het buitenland laten zien dat dit soort wegen de verkeersveiligheid ernstig in het geding kunnen brengen. In Nederland is en zal dit wegprofiel dan ook nergens worden toegepast.”

N250
De zogenoemde quick wins (verbetering en vervanging van de verkeerslichteninstallaties en aanpassing van de kruispunten N250 – Havenweg en N250 – N99) worden, zoals het er nu naar uitziet, na de zomer van 2020 uitgevoerd.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button