Noord-Holland

Werkloosheid structureel laag en relatief ongevoelig

Advertentie:

De economie van de regio Holland boven Amsterdam (HbA) groeit sinds 2014 stabiel, in een tempo net onder het landelijk gemiddelde. Naar verwachting houdt de economische groei in 2019 en 2020 aan met respectievelijk 1,2 en 1,3 procent. Dit blijkt uit de Economische Verkenningen Holland boven Amsterdam 2019 die opgesteld is door een consortium bestaande uit TNO, NEO Observatory en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naar verwachting gaat de economische groei in HbA vertragen. Dat komt onder meer door onzekerheid ten gevolge van internationale ontwikkelingen, zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de onzekerheid over de gevolgen van de Brexit. Nationale factoren dragen eveneens bij aan de vertraging, zoals de afzwakking van de arbeidsproductiviteitsgroei, een beperkt arbeidsaanbod en de snelle daling van het consumentenvertrouwen in 2018.

Bevolking en de arbeidsmarkt
De bevolking van HbA had in 2018 een omvang van 621.000 personen. De bevolkingsgroei versnelt, maar blijft iets achter bij het landelijk gemiddelde. Immigratie levert de grootste bijdrage aan de bevolkingsgroei. In de Kop van Noord-Holland krimpt de bevolking in beperkte mate en de regio’s Alkmaar en West-Friesland houden het nationaal gemiddelde bij.

De afgelopen jaren is met de aantrekkende werkgelegenheid, het werkloosheidsniveau weer terug op het lage niveau van de hoogconjunctuur die optrad vóór de economische crisis in de periode 2009-2014. Vooral laagopgeleiden vinden weer werk. Zij vormen de flexibele schil: in mindere tijden (2011-2013) loopt de werkloosheid onder hen snel op en in economisch betere tijden (2014-2018) daalt deze rap.

In HbA zal in 2019 en 2020 naar verwachting de werkloosheid nog enigszins dalen tot respectievelijk 3,3 en 3,5 procent. De werkloosheid wordt hiermee zodanig laag dat er problematische schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat. De werkloosheid in HbA ligt structureel onder het nationaal gemiddelde.

Regionaal beleid
De Economische Verkenningen HbA vervult een behoefte van ondernemingen en overheden in de regio die een goed beeld willen hebben van de ontwikkelingen van de economie in Holland boven Amsterdam. De Economische Verkenningen dient als feitenbasis voor bestuurders, beleidsmedewerkers en iedere andere partij die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de regio Holland boven Amsterdam. En om toekomstbestendige groei mogelijk te maken is regionale samenwerking tussen de diverse partijen een belangrijke randvoorwaarde.

Op 3 oktober verzamelden bestuurders, beleidsmedewerkers en ondernemers zich voor de presentatie van de Economische Verkenningen Holland boven Amsterdam 2019.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button