Cultuur/NatuurDen Helder

Hoogheemraadschap zoekt ideeën voor dijkverbetering Den Helder

Advertentie:

Den Helder – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft onlangs als dijkbeheerder over het traject van Huisduinen tot De Kooy de sterkte van de dijk onderzocht. Hieruit blijkt dat de dijk lokaal moet worden verbeterd om het water ook in de toekomst buiten te houden. Nu er toch aan de dijk gewerkt moet worden zoekt HHNK in samenwerking met de gemeente naar ideeën van inwoners om de dijken aantrekkelijker te maken.

Rond Den Helder ligt een hoge, sterke dijk die de stad en het achterland tegen het water van de Noordzee, het Marsdiep en de Waddenzee beschermt. Volgens HHNK is een dijk echter méér dan alleen een zeewering: “Een dijk is een object in de ruimte waaromheen mensen wonen, werken en ontspannen. Zeker in Den Helder gebeurt er van alles op en aan de dijk. In het oosten van de stad functioneert de dijk als kade.”

Bij de voorbereiding en de uitvoering van een dijkverbetering wordt rekening gehouden met belangen, wensen en projecten van anderen. Om die reden zijn HHNK en de gemeente op zoek naar bedrijven, verenigingen, clubs en inwoners die ook projecten uitvoeren of ideeën hebben voor de toekomst. Inwoners, clubs of anderen met een idee kunnen dit doorgeven via info@hhnk.nl onder vermelding van ‘Trajectaanpak Den Helder’.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Één keer in de zoveel weken het gras maaien zou de dijk al een stuk aantrekkelijker maken. Voor insecten bepaalde stroken met mooie bloemen bijvoorbeeld. Her en der een vuilnisbak zetten. Moet zeggen dat de afbeelding bij dit artikel er ook leuk uit ziet. Een wandelpad in het midden.

  2. twijfelachtig plaatje ,,,schapen op de dijk ??!!!!!! Bovendien , ideeen van inwoners worden consequent terzijde geschoven , genegeerd . Kijk wat er gebeurd met het stadhuis . Miljoenen naar de vuilnisbak . En nu moeten wij geloven dat we serieus genomen worden ? Bovendien is een dijk geen pretpark , een vuilnisbak voor de hondenstrond volstaat , maar waarschijnlijk wordt ook deze laatste suggestie niet serieus genomen .

Wellicht ook interessant

Back to top button