Den HelderPolitiek

Gemeenteraad leert over veiligheid en handhaving

Den Helder – De gemeenteraad werd dinsdagavond in het kleine zaaltje van de Kampanje bijgepraat over de stand van zaken wat betreft de veiligheid en de handhaving in Den Helder. Een kijkje achter de schermen van de ambtelijke organisatie en een manier voor de politiek om input te leveren voor het nieuwe beleidsplan. De taken van de gemeente zijn divers. Zo moet er gehandhaafd worden op een scheefstaande schutting, maar spelen er ook zaken als illegale prostitutie en de vraag of boa’s een wapenstok moeten dragen.

De raadsleden druppelden vanaf kwart over vijf binnen. Iedereen kreeg een naamplaatje. Alleen burgemeester Jan de Boer deed die van hem niet op. Als portefeuillehouder op het gebied van Openbare orde en Veiligheid zou hij dan ook alle aanwezigen moeten kennen. De Boer gaf het openingswoord. Daarin onthulde hij dat hij inmiddels in veertien verschillende veiligheidsoverleggen deelneemt, waarvan er volgens hem geen één overbodig is. Toch kunnen bepaalde dingen wel efficiënter en is er op sommige plaatsen overlap. Het onderwerp veiligheid verandert volgens hem, onder andere door technologische ontwikkelingen.

Fractie Pastoor en wethouder Michiel Wouters laten zich informeren.

Die ontwikkelingen maken veel meer mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van cameratoezicht. Steeds vaker en steeds makkelijker kan dit door de gemeente worden ingezet. De burgemeester heeft ook gezien hoe de politieke discussie daarover inmiddels sterk is verwaterd: Bezwaren van bestuurders tegen het dragen van een bodycam bijvoorbeeld zijn vrijwel geheel verdwenen. Het zorgt volgens De Boer nog niet voor een veel veiliger gevoel bij de inwoners: “Op papier is de veiligheid toegenomen. Er zijn minder inbraken en geweldsincidenten, maar dat betekent niet dat onze inwoners dat altijd zo ervaren.”

In het nieuwe beleidsplan, dat waarschijnlijk begin 2023 aan de raad wordt gepresenteerd, moeten bevindingen zoals deze een plek krijgen. Daarnaast worden een aantal facetten van het veiligheidsbeleid samengevoegd. De gemeenteraadsleden kregen nu over maar liefst zeven verschillende deelonderwerpen een uitleg. Zo vertelde de afdeling die zich bezighoudt met adresfraude en illegale bewoning hoe zij omgaan met dergelijke problematiek. Daar is maatwerk het sleutelwoord, want wanneer je iemand zomaar uit een huis zet los je eigenlijk niks op. De afdeling verwacht het de komende tijd enorm druk te krijgen, omdat steeds minder mensen in staat zijn zelfstandig en op een legale manier te wonen. Steeds vaker zien de toezichthouders situaties waarbij soms wel tien mensen in een klein appartementje samenwonen.

Wapenstok
Ook de boa’s krijgen het steeds drukker. Het personeelstekort begint daar haar tol te eisen. Beleidsmedewerker Remco Bakker vertelt dat de afdeling veel meldingen krijgt. Twee politiemannen die aansluiten bij het gesprek bevestigen dat er ook vanuit de politie steeds meer meldingen worden doorgezet naar de gemeentelijke handhaving. Het contrast tussen de agenten, in uniform en ook in de Kampanje bewapend met een pistool, pepperspray en een wapenstok en de gemeentelijke handhavers is groot. Hoewel de handhaving sinds kort bodycams heeft is er van zelfverdedigingsmiddelen eigenlijk helemaal geen sprake.

Marinus Vermooten in gesprek met de politie.

“Negen van de tien gesprekken over een verkeersboete loopt uit de hand”, vertelde handhaver Duran. “We zouden meer middelen moeten krijgen om onszelf te verdedigen wanneer situaties dreigend worden.” Dat gebeurt volgens hem best vaak. Het ontzag dat er is voor zijn collega’s van de politie ervaart Duran zelf niet: “We krijgen dat vaak genoeg terug hoor. Dan zeggen ze dingen als ‘playmobiel politie’. Er wordt minderwaardig over gedaan.” Wat opvalt is dat de raadsleden die met de handhavers in gesprek gaan steeds weer beginnen over het gebruik van de wapenstok. Er lijkt een grote meerderheid te zijn die de ambtenaren wil uitrusten met zo’n stok, maar de gemeenteraad gaat daar niet over.

Het is pas sinds 1 juli toegestaan om boa’s uit te rusten met een wapenstok. Hoewel dit landelijk zo is bepaald betekent dit niet dat iedere boa nu met een wapenstok mag rondlopen: De lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie moet daarvoor eerst een aanvraag indienen. De minister besluit daar vervolgens over. Burgemeester Jan de Boer laat desgevraagd weten dat hij geen principiële bezwaren heeft tegen de wapenstok, al moet goed gekeken worden naar de manier waarop die dan wordt ingezet. De burgemeester merkt op dat de gemeentelijke handhaving de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd is en steeds meer taken van de politie overneemt. Dat vraagt wellicht ook om extra middelen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button