Den Helder

Nieuwbouw wildopvang valt opnieuw duurder uit: 2,4 miljoen euro

Adverentie

Den Helder – De nieuwbouw voor de wildopvang bij De Helderse Vallei valt opnieuw duurder uit. Oorspronkelijk ging het om een bedrag van 800.000 euro, vorig jaar besloot het college een miljoen extra uit te trekken en woensdag maakte het college duidelijk dat de kosten nu, prijspeil 2023, worden geraamd op 2,4 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief technische installaties, exclusief BTW, verharding en natuurcompensatie.

In de nadere uitwerking van het gebouw zal aandacht zijn voor het besparen van kosten, zo benadrukt het college. Voor de verharding rondom het gebouw en de natuurcompensatie moeten de kosten nog worden geraamd op basis van de keuzes die worden gemaakt en de goedkeuring van de provincie op de aanvraag. De inrichting van het gebouw voor gebruik komen ten laste van de Stichting Wildopvang Helderse Vallei.

Aanbesteding
De verwachting dat in het eerste kwartaal van 2024 de aanbestedingsprocedure is afgerond en daarmee een aannemer is geselecteerd. Na het verkrijgen van de ontheffing door de provincie (naar verwachting eind dit jaar) en de selectie van de aannemer kan het proces en de planning nader worden uitgewerkt. Met de selectie van de aannemer wordt ook meer bekend over de totale kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw.

Wanneer het verlenen van de ontheffing door de provincie en de selectieprocedure van de aannemer voorspoedig verlopen, kan de gemeenteraad in het tweede kwartaal 2024 een besluit nemen over het vervolg van het project. Met de aannemer start dan in een bouwteam de voorbereiding voor de nieuwbouw. De voorbereiding, nader uitwerken van het schetsontwerp voor uitvoering, duurt naar verwachting zes tot acht maanden. De ruimtelijke procedure duurt zonder bezwaar en beroep circa 26 weken. De ruimtelijke procedure loopt gelijktijdig met de voorbereiding door het bouwteam. De bouwtijd van de nieuwbouw bedraagt naar verwachting 12 tot 14 maanden en de inrichting twee tot drie maanden. Als alles voorspoedig verloopt kan de nieuwbouw op z’n vroegst in januari 2026 in gebruik worden genomen.

Tijdelijke locatie wildopvang
In augustus 2022 heeft een afgebroken tak ervoor gezorgd dat de locatie van De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg 620A niet meer bruikbaar was. Hierdoor is een tijdelijke locatie aan de Handelskade 10B ingericht voor een 48-uurs opvang. De tijdelijke locatie is op 14 april 2023 in gebruik genomen. De totale kosten voor de inrichting van de tijdelijke locatie bedragen EUR 101.500,-. De jaarlijkse kosten voor de huur van de containers die gebruikt worden in de tijdelijke locatie bedragen circa EUR 40.000,-.

De opstallen van de voormalige locatie van het vogelasiel aan de Jan Verfailleweg 620A zijn in september gesloopt. Bij de sloop zijn de relicten met een cultuurhistorische waarde behouden, te weten het hoofdgebouw, het toiletgebouw en de toegangspoort.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

3 reacties

  1. Sodeju, 2,4 miljoen exclusief BTW, verharding en natuurcompensatie. Het mag wat kosten. Dan was de oude kinderboerderij in de Donkere Duinen toch een stuk goedkoper denk ik!

    1. Een wildopvang en een kinderboerderij zijn twee totaal verschillende voorzieningen.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d