Politiek

Vertrouwen in Willemsoord BV ver te zoeken

PvdA: "Er valt hier een lijk uit de kast"

Adverentie

Den Helder – De financiële en bestuurlijke toestand van Willemsoord BV baart niet alleen fracties, maar ook het college grote zorgen. Dat bleek tijdens de extra raadscommissie bestuur en middelen maandagavond, waarbij de rapportage verbonden partijen van 2023 centraal stond. Die rapportage gaat in op de vier verbonden partijen waar de gemeente een aanmerkelijk belang in heeft door 49% of meer aandeelhouder te zijn: Luchthaven Den Helder BV, NV Port of Den Helder, Zeestad CV/BV en Willemsoord BV. Gezien de huidige situatie van laatstgenoemde BV, had diens manager financiën een zware taak met het te woord staan van de commissieleden (directeur Ariane Hoog kon niet aanwezig zijn).

De PvdA, D66, Stadspartij, Fractie Pastoor, Samen Actief en Behoorlijk Bestuur uitten hun kritiek op de gang van zaken. PvdA-commissielid Pieter Blank: “Wij denken dat er een zeer ernstige heroriëntatie moet gaan plaatsvinden over Willemsoord BV. Er is ons voorgeschoteld dat we hier op zouden gaan verdienen, het tegendeel blijkt. Dat is het lijk dat uit de kast valt. De PvdA heeft de laatste jaren ernstige twijfels of al die zogenaamde verbonden partijen wel goed zijn voor de raad.” De rest van de fracties sloot zich volledig bij de woorden van Blank aan.

Portefeuillehouder Michiel Wouters legt uit dat de zorgen van de fracties ook leven bij het college. “In het coalitieakkoord is al aangegeven dat we een behoorlijke herbezinning moeten gaan doen op de organisatie van Willemsoord en hoe dat vorm moet krijgen. De afgelopen jaren is daar het hele verhaal bijgekomen van de Erfgoedstichting en de tekorten, dat is geïntegreerd met Willemsoord. Het blijkt nu dat dit niet de ideale organisatievorm is, dat dit niet goed functioneert. Het onderzoek is dus steeds noodzakelijker geworden. Dat zal gericht zijn op de organisatievorm, de bedrijfsvoering en het financiële verhaal.” Verder wil Wouters niet vooruit lopen op het onderzoek; de uitkomst volgt in november.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

3 reacties

  1. In ieder geval  de onderdelen van de stelling zoals de linie , de forten en de bunkers losmaken van deze club.
    Een nieuw vrijwillig bestuur samenstellen van betrokkenen met kennis van zaken en de juiste achtergrond.
    En zo dit stukje erfgoed behouden .De afgelopen jaren hebben deze stukjes erfgoed en hun beheerders 
    op oa bunkerdag en open monumenten weekend hun bestaansrecht voldoende bewezen gezien de vele bezoekers.

    1. Mee eens hoor! Denk dat Willemsoord ten onder gaat aan loonkosten van “managers”. De forten en bunkers worden beheerd door liefhebbers!!

  2. Voor de bunker mannen is het passie ,voor het bestuur een baan. Dat maakt het verschil.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d