Den HelderHollands KroonNoord-Holland

Gezamenlijke inzet tegen criminele inmenging in het buitengebied

Noord Holland – De gemeenten, politie, waterschappen en andere betrokken partijen die in het buitengebied actief zijn, gaan een publiek private samenwerking aan, met het doel de aantal productielocaties van drugs in Noord-Holland terug te dringen. Deze belofte werd gedaan door alle aanwezige partners, die hiervoor in september een intentieverklaring ondertekenden, en tijdens de eerste bijeenkomst over criminaliteitspreventie in de regio -in de eerste week van oktober- de daad bij het woord voegden.

Aanwezige vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties, waaronder provincie, gemeenten, LTO, Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, Liander, PWN, wildbeheereenheden en de Koninklijke Nederlandse jagersvereniging verklaarden zich bereid ontwikkelingen, ervaringen, waarnemingen en kennis met elkaar te delen. Het gaat bijvoorbeeld om het herkennen van patronen van criminele activiteiten. In andere provincies, zoals Gelderland, zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

Onlangs is er in zowel gemeente Koggenland als gemeente Hollands Kroon een enquête uitgezet onder de inwoners van het buitengebied. De uitkomsten daarvan geven een bepaald beeld dat doorvertaald zal worden in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak vormt een basis waarop eerder genoemde partijen kunnen samenwerken.

Drugsafval
Criminelen laten regelmatig drugsafval in het buitengebied achter. Bekend zijn de blauwe vaten en jerrycans met vloeistoffen die voor de productie van synthetische drugs worden gebruikt. “Wij doen niets of weinig met dingen die wij aantreffen. We voelden ons tot nu toe niet geroepen iets hierover te melden. Op basis van dit initiatief kan hier verandering in komen. Jagers zullen zich hierdoor gesteund gaan voelen”, aldus de vertegenwoordiger van de jagersvereniging.

De bijeenkomst was onderdeel van het regionale project ‘Veilig buitengebied’, een initiatief van samenwerkende gemeenten en organisaties voor criminaliteitspreventie en tegen ondermijning. Doel van het project is het terugdringen van locaties die aantrekkelijk zijn voor de productie van drugs.

De regio Noord-Holland kenmerkt zich door grote (agrarische) buitengebieden. In deze gebieden wonen en werken agrariërs die steeds vaker in de problemen raken door onder meer teruglopende inkomsten en gebrek aan opvolging. De boeren worden in toenemende mate benaderd door criminelen die belangstelling hebben voor leegstaande schuren en loodsen, omdat ze die willen aanwenden voor de productie van drugs. De regio heeft een aantal geografische kenmerken die aantrekkelijk zijn voor de productie van soft- en harddrugs. De regio is uitgestrekt, waterrijk met veel havens en nabij de internationale luchthaven Schiphol en de stad Amsterdam. Daarmee biedt de regio een aantrekkelijke infrastructuur en voedingsbodem voor criminelen

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button