Hollands KroonPolitiek

College onderzoekt steun aan visserij

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond unaniem ingestemd met een motie waarin het college wordt opgedragen om zo spoedig mogelijk met een onderzoek te komen over manieren om de visserijsector te ondersteunen. Gedacht wordt aan een verlaging of kwijtschelding van de havengelden. Er is door nieuwe wet- en regelgeving in combinatie met stijgende brandstofprijzen binnen de sector een kaalslag aan de gang.

De motie werd donderdag ingediend door de VVD, Senioren Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. Raadslid Rick Boersen van de VVD gaf aan dat de vissers echt in zwaar weer verkeren en er weinig vertrouwen is in een verbetering van hun economische positie. De sector dreigt in zijn geheel te verdwijnen uit Hollands Kroon en met name voor havendorp Den Oever heeft dit grote gevolgen.

Boersen en zijn mede indieners willen dat het college onderzoekt wat zij kan doen om de pijn iets te verzachten. Een gesprek met de sector is de eerste stap. Een concreet voorstel is het verlagen van de havengelden in Den Oever. Daarnaast wordt in de motie gesproken over het kwijtschelden van havengelden voor visserijschepen die zich hebben ingeschreven voor de bestaande saneringsregels. Zij varen niet meer uit en lopen dus alle inkomsten mis.

Wethouder Maarten Versluis gaf aan dat hij de motie graag uitvoert, maar dat het belangrijk is om eerst goed te onderzoeken wat precies kan en mag. Een soortgelijke motie werd in juli ingediend in Den Helder. Toenmalig wethouder Kees Visser gaf daar aan dat het kwijtschelden van havengelden nog wel eens als staatssteun kan worden gezien. Beide gemeenten onderzoeken nu wat ze voor de vissers kunnen betekenen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

Wellicht ook interessant

Back to top button