Hollands KroonPolitiek

Discussie over noodzaak dorpsmanagers

Advertentie:

Hollands Kroon – Een amendement van VVD Hollands Kroon om het beschikbare budget voor de dorpsmanagers te schrappen uit de begroting zorgde tijdens de raadsvergadering donderdagavond voor een flinke discussie. Met het aannemen van de begroting stelt de gemeenteraad jaarlijks €400.000,- beschikbaar voor de nieuwe ambtenaren. De oppositie heeft grote twijfels bij het nut van het plan. De VVD trok het amendement uiteindelijk in.

De dorpsmanagers zijn een ambitie uit het coalitieakkoord. Zij moeten de ogen- en oren van de gemeente worden en middenin de verschillende kernen staan. De coalitie ziet een grote meerwaarde bij het instellen van dorpsmanagers, om de communicatie richting de bewoners van de gemeente te verbeteren. Gemeenteraadslid Paul Medema (PvdA) noemt de nog aan te nemen dorpsmanagers “de olie tussen de gemeente en de inwoners”. Ze moeten bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de gemeente.

De VVD staat daar anders in. Raadslid Petra Borst somde op: “We hebben een Fixi app, een website, de afdeling kernbeheer, boa’s, een telefoonnummer, dorpsraden, het raadscafé en een informatiebus die door de gemeente rijdt. Ook kunnen inwoners terecht bij de openbare fractievergaderingen van de partijen in de raad.” Kortom: Er wordt al genoeg gedaan aan de verbinding tussen de gemeente en de inwoners. Het is een overbodige uitgave die uit begroting kan worden geschrapt.

Het CDA en LADA & Anders steunden het amendement van de VVD. Fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt is van mening dat de coalitie geld uitgeeft zonder dat er echt goed onderbouwd is wat de dorpsmanagers gaan doen en belangrijker nog, gaan toevoegen aan de bestaande dienstverlening. Henk van Gameren van LADA & Anders is het met hem eens: “Dat het vertrouwen laag is klopt, maar voordat je bij dorpsmanagers uitkomt sla je toch echt een paar stappen over. Ligt het lage vertrouwen überhaupt aan de communicatie? Dit komt zomaar uit een koker, zonder onderbouwing.”

Verduidelijking volgt
Verantwoordelijk wethouder Lilian Peters gaf aan dat er nog een raadsvoorstel volgt. Daarin staat duidelijker beschreven wat de functie van dorpsmanagers zal zijn. Zij verzekert de raad dat de nieuwe ambtenaren echt een toevoeging zijn en niet het werk van de huidige medewerkers dunnetjes over gaan doen. Er komt geen profielschets of functiebeschrijving, zoals door sommige raadsleden was verzocht. De raad maakt immers beleid op hoofdlijnen. Met de uitleg van de wethouder trok de VVD de motie uiteindelijk in. Een onderbouwing door het college kan de partij mogelijk op andere gedachten brengen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button