Hollands KroonPolitiek

Onderzoek naar datacenters: ‘Motie van wantrouwen’ aan het vorige bestuur?

Advertentie:

Hollands Kroon – Hij is boos, teleurgesteld en verdrietig. VVD raadslid Enno Bijlstra kan zich echt niet verenigen met een passage in de begroting van de gemeente Hollands Kroon waarin een onderzoek naar de gemeentelijke besluitvorming rondom de datacenters wordt aangekondigd. Het zou zelfs lijnrecht in gaan tegen de titel van het coalitieakkoord: ‘Samen bouwen aan vertrouwen.’ Met het onderzoek spreekt de coalitie volgens Bijlstra haar wantrouwen uit naar vorige colleges en raden.

“We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters”, zo valt te lezen in de begroting. Eerder in het stuk staat dat het gaat om een onderzoek naar “de totstandkoming van de datacenters”. Hieruit spreekt wantrouwen, vindt Bijlstra. Naar het college, waar nog twee leden die betrokken waren bij de vestiging van de datacenters in plaatsnemen, maar ook naar de raad. Een controle achteraf op reeds gedane zaken veronderstelt immers dat er iets niet goed zou zijn gegaan.

De coalitiepartijen zijn het niet met oud-wethouder Bijlstra eens, al blijken de opvattingen over wat het onderzoek behelst uiteen te lopen. Zo zei OHK raadslid Lars Ruiter dat er geen sprake is van wantrouwen en dat als dit wel het geval was geweest dat er dan een raadsenquête was ingesteld. Ruiter wil graag weten welke overeenkomsten er nu zijn tussen de gemeente en de datacenterbedrijven en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Oude coalitie reflecteert
Jip Pankras van SHK concludeerde al dat er dingen verkeerd zijn gegaan bij de totstandkoming van de datacenters. De reactie van veel inwoners zei wat dat betreft genoeg. Om te voorkomen dat het vertrouwen van de inwoners weer wordt geschaad is een onderzoek volgens hem op zijn plaats. Pankras was als leider van coalitiepartij SHK in de vorige twee raadsperioden nauw betrokken bij de besluitvorming die nu onderzocht gaat worden.

Hetzelfde geldt voor Jan-Willem van der Klugt (CDA). Hij is echter niet voor een onderzoek, tenminste op basis van de huidige onderbouwing. Van der Klugt constateerde dat er eigenlijk nog geen onderzoeksvraag is. De verschillende opvattingen van de nieuwe coalitie verbazen hem dan ook niet. Het voorstel moet beter uitgewerkt worden. Daarnaast zou hij graag zien dat de gemeenteraad bij het onderzoek wordt betrokken. Het is immers de raad en niet het college dat heeft besloten over de datacenters.

Lering uit trekken
Wethouder Mark Versteeg gaf aan dat de raad in een later stadium geïnformeerd wordt. De onderzoeksopdracht is inderdaad nog niet geformuleerd. Maarten Versluis, portefeuillehouder Financiën, gaf aan dat de ontwikkelingen rondom Agriport uniek zijn geweest en iets om lering uit te trekken. Een onafhankelijk onderzoek zou helpen bij het in goede banen leiden van grootschalige ontwikkelingen in de toekomst. De totale kosten voor het onderzoek worden geraamd op €100.000,-.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button