Hollands KroonPolitiek

Statement tegen provinciale Energievisie

Hollands Kroon – De gemeenteraad en het college van Hollands Kroon gaan een gezamenlijk statement maken tegen de plannen in de Energievisie van de provincie Noord-Holland. Dat is de uitkomst van de beraadslaging over een motie van de VVD. Het dwingende karakter van de visie wordt slecht ontvangen door de raad en de wethouders.

Op 1 november organiseerde het gemeentebestuur een bijeenkomst over de Energievisie. Wethouder Lilian Peters moet op korte termijn met de provincie om tafel en wilde graag van de raad weten welke standpunten zij mee moest nemen naar het gesprek. Tijdens de bijeenkomst was er veel kritiek over de werkwijze van de provincie. De indruk is dat Noord-Holland erg gehaast te werk is gegaan, omdat er dringende noodzaak is het energienet uit te breiden. Dat is ten koste gegaan van de participatie door inwoners en lagere bestuurslagen. Deze heeft helemaal niet plaatsgevonden.

Zelfs de wethouder moest de plannen, voor onder andere een groot transformatorstation en bovengrondse hoogspanningskabels, uit de krant vernemen. De omvang, tot wel twintig hectare, heeft de lokale politiek geschokt. Dat deze grootschalige ontwikkelingen juist rond Middenmeer moeten plaatsvinden is extra zuur, gezien alle perikelen rondom de datacenters op Agriport. De nieuwe coalitie hamert juist op het bevorderen van de participatie door inwoners en ziet bij deze plannen een grote tekortkoming.

De VVD heeft uiteindelijk het voortouw genomen en een motie geschreven. Hoewel de partij in de eerdere informerende bijeenkomst gematigder was met de kritiek, de energieplannen van de provincie zouden ook voordelen hebben, is de procedure rondom de Energievisie slecht gevallen. Het college moet volgens de VVD alles in het werk stellen om nog invloed uit te oefenen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de wensen van omwonenden. Het college dient de inwoners ook snel te informeren over de inhoud en de procedure van de provinciale Energievisie. De raad steunde het voorstel unaniem en de wethouder ervaarde de motie als een steun in de rug. Op initiatief van de PvdA wordt er ook vanuit de raadsleden een brief gestuurd naar de gedeputeerde en de Provinciale Staten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button