Den HelderZakelijk

Strategisch Plan: op naar Ravelijncenter 3.0!

Het Ravelijncenter in Den Helder zet de komende jaren in op online, verbetering van de ‘sfeer’ in het winkelgebied en zij wil toe naar een winkelbeleving “waarbij de klant centraal staat en een transitie naar het Ravelijncenter 3.0! Zowel fysiek als digitaal“. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde Strategisch Plan 2021-2025.

Het Ravelijncenter streeft naar samenwerking met de overige winkelgebieden in Den Helder, maar “deze winkelgebieden moeten open staan voor verandering en innovatie, waarbij de klant centraal staat. Als grootste winkelgebied van Den Helder zijn wij bereid om de verbindende factor te zijn waarbij onze ambitie, kennis en know how wordt gedeeld.”

De detail- en groothandel zijn in fundamentele verandering. Digitalisering, veranderend klant- en koopgedrag en versterkte concurrentie spelen daarin een belangrijke rol. Waar liggen de kansen? Wat zijn de economische vooruitzichten? En welke ontwikkelingen gaan de wereld van de detail- en groothandel veranderen? “Als bestuur van het Ravelijncenter kijken we naar de kansen die zich voordoen en willen we hierop anticiperen”, zegt voorzitter Hans van Leeuwen.

Consument centraal
“Het strategisch plan 2015 – 2020 heeft ertoe bijgedragen dat we zware leegstand hebben kunnen voorkomen. Als bestuur zijn we van mening dat samenwerken en verbinden een grote factor gaat spelen richting 2025, waarin de consument geheel centraal staat. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het Ravelijncenter de zware crisis heeft overleefd en onze leden nu profiteren van het gunstige economische tij.”

Momenteel bestaat het Ravelijncenter uit 30.663 vierkante meter aan WVO (winkelvloer oppervlakte) en is daarmee het grootste aaneengesloten winkelgebied van Den Helder. De binnenstad telt bijvoorbeeld iets meer dan 25.000 vierkante meters WVO en alle andere winkelgebieden veel minder. Ook kent het Ravelijncenter, vergeleken met andere winkelgebieden, relatief weinig leegstand.

Gedateerd
Ondanks al deze positieve geluiden voldoet het huidige Ravelijncenter volgens het bestuur van de ondernemersvereniging niet meer aan de hedendaagse eisen. “De consument eist zowel fysiek als digitaal een aantrekkelijke omgeving. Hoewel vanuit het bestuur zwaar wordt ingezet op een schoon en fris winkelgebied kunnen we er niet omheen dat het winkelgebied gedateerd is. Als grootste winkelgebied van Den Helder moeten we de fysieke aantrekkelijkheid dan ook prioriteren voor verbetering om de inwoners van Den Helder, maar ook de consumenten vanuit de regio, een vernieuwde eigentijdse look and feel aan te bieden.”

Deze ontwikkeling zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk Ravelijncenter, maar werkt ook door naar de overige gebieden in Den Helder, omdat het Ravelijncenter een aanzuigende werking heeft. “Een suggestie hierin zou kunnen zijn om een architect en of stedenbouwkundige hiertoe opdracht te geven voor een revitalisatie schets”, aldus Van Leeuwen. “Aanvullend hierbij het verduurzamen van het winkelgebied waaronder elektrische laadpalen, het verduurzamen van de winkels, maar ook verlichting en dergelijke.”

Sfeer
Uit recent onderzoek kwam naar voren dat sfeer en gezelligheid op het Ravelijncenter als zwak tot matig werden beoordeeld. Samen met de gemeente, vastgoedeigenaren en De Kop Werkt hoopt het Ravenlijncenter hier de komende tijd verbeteringen in te kunnen aanbrengen.

Hoewel Den Helder onvoldoende aantrekkelijk blijkt om jeugd vast te houden, neemt het aantal toeristische overnachtingen wel toe. “Dit biedt kansen: het Ravelijncenter zou naast wonen zich verder kunnen ontwikkelen in de leisure (vrijetijd branche), maar ook op het gebied van zorg. Om dat mogelijk te maken is haast geboden, zegt de ondernemersvereniging.

Bedreigend?
“Het Ravelijncenter wordt door de binnenstad als bedreigend ervaren. Dit is jammer, aangezien we hebben kunnen constateren dat data laat zien dat het Ravelijncenter bezoekers genereert voor de overige winkelgebieden, waaronder de binnenstad”, aldus Van Leeuwen. “Het is belangrijk dat het Ravelijncenter als grootste winkelgebied zich verder kan ontwikkelen en vrij wordt gemaakt van branchebelemmerende regelgeving. Grootschalige detailhandel in de breedste vorm zal ten goede komen aan Den Helder. Binnensteden, hoe vervelend ook, zullen krimpen en perifere gebieden zullen zich verder ontwikkelen.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button