Hollands Kroon

Ontwikkeling en woningbouw ’t Veld Noord in volle gang

’t Veld – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2018 het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De opdracht voor de realisatie van de woningen is gegund aan Bot Bouw.

In februari 2020 begon Bot Bouw met de werkzaamheden op het terrein aan de Zwarteweg. In april startte de aannemer met de bouw van de eerste woningen. Een aantal woningen is in de tussentijd opgeleverd. Ook werkt de aannemer aan de afbouw van andere woningen. Binnenkort starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van woningen. De openbare ruimte wordt dan ingericht. Denk hierbij aan straatverlichting, de aanleg van stoepen en plantsoenen. Ook wordt de wijk dan aangesloten op de Zwarteweg.

Fase 2
Nadat 70 procent van de woningen in fase 1 was verkocht, is de gemeente in mei 2020 gestart met de voorbereidingen voor fase 2. Kort geleden zijn gesprekken met de Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind en de Wooncompagnie geweest. Op dit moment stelt de gemeente een plan op. In dit plan komt een aantal scenario’s. Bij deze scenario’s valt te denken aan de inrichting van de wijk, het aantal te bouwen woningen en een financiële uitleg. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd.

Met dit plan kan de wijk in het tweede en derde kwartaal van 2021 verder worden vormgegeven. Als duidelijk is hoe de wijk eruit komt te zien, organiseert de gemeente een bewonersavond. Het streven is eind 2021 te starten met het bouwrijp maken en de verkoop van de kavels en woningen.

Meer informatie
Bot Bouw heeft een website over wonen in ’t Veld Noord. Op die website zijn de contactgegevens te vinden van Bot Bouw. Aanmelden voor de nieuwsbrief is ook mogelijk.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button