Den HelderHollands Kroon

Vijf miljoen euro voor rijksmonumenten in Noord-Holland

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland heeft vijf miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 45 rijksmonumenten. Het geld wordt onder andere besteed aan de restauratie van de Nieuwe Kerk en Staetenhuys in Den Helder, Molen de Hoop in Den Oever en de Christophoruskerk in Schagen.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2020 zijn er 61 aanvragen ingediend, waarvan 45 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed.

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. Ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button