Hollands KroonPolitiek

Openbaar fractieoverleg GroenLinks Hollands Kroon

Hollands Kroon – GroenLinks Hollands Kroon heeft maandag 6 december een openbaar fractieoverleg, de aanvang is 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom, de vergadering is digitaal. Belangstellenden graag vooraf aanmelden via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl of lilianpeters@hollandskroon.nl.

Agenda
1. Opening, mededelingen
2. Insprekers, actuele onderwerpen
3. De onderwerpen van de raadsvergadering van 16 december 2021. Onder meer: maatwerkregeling recycle-tarief, verordening fysieke leefomgeving en enkele andere verordeningen, tweede bestuursrapportage 2021, bestemmingsplan Wieringerwerf Lelypark, omgevingsvergunning Nieuwesluizerweg 24 Slootdorp (uitbreiding Van der Stelt BV).
De volledige raadsagenda wordt geplaatst op hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar.
4. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
5. Sluiting 22.00 uur

Uiteraard is het altijd mogelijk, bij verhindering of wie liever persoonlijk iets met GroenLinks wilt bespreken, om contact op te nemen met de fractie of het afdelingsbestuur via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Desgewenst komen ze graag langs.

Informatie over activiteiten en standpunten zijn te vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter @GLhollandskroon.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik was tot en met oktober 2022 werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business.

Wellicht ook interessant

Back to top button