Hollands Kroon

Update woningbouw ’t Veld Noord

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad heeft in 2018 het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De opdracht voor de realisatie van de woningen is gegund aan Bot Bouw.

In februari 2020 begon Bot Bouw met de werkzaamheden op het terrein aan de Zwarteweg. In april startte de aannemer met de bouw van de eerste woningen. Een aantal woningen zijn in de tussentijd opgeleverd. Ook werkt de aannemer aan de afbouw van andere woningen.

Inmiddels is er gestart met het woonrijp maken van de wijk. De openbare ruimte wordt dan ingericht. Denk hierbij aan straatverlichting, de aanleg van stoepen en plantsoenen. Ook wordt de wijk dan aangesloten op de Zwarteweg. Naar verwachting wordt eind dit jaar de bruggen aangelegd naar de Zwarteweg en de Wilhelminalaan.

In de eerste fase zijn 60 woningen gebouwd. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor 305 woningen. Dit wordt gebouwd in twee fases: fase 2 en 3.

Beste volgorde om de woningen te bouwen
In dit onderzoek zijn drie scenario’s onderzocht op ruimtelijke kwaliteit, financiële gevolgen en stedenbouwkundige fasering. Het college heeft gekozen om fase 2 te ontwikkelen volgens het ‘horizontale scenario’. Bij dit scenario bouwt de gemeente de woningen aan de zuidkant van de nieuwe wijk. Dit is het gebied aan de kant van het bestaande dorp. De woningen van fase 3 komen aan de noordkant. Deze fase werken ze na afronding van fase 2 verder uit.

Het gekozen scenario werkt de gemeente uit in een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van een het gebied. Hierin staan de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water ingetekend. Het geeft een beeld van hoe het gebied eruit kan komen te zien.

Daarna wordt dat stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Dit is nodig om bestemming van het gebied te wijzen zodat mensen er mogen wonen. Het plan is nodig volgens de Wet Ruimtelijke Ordening.Daarnaast doen we werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Denk hierbij aan het maken van ontwerptekeningen, rioolplannen en groenplannen. Ze verwachten dat deze plannen in het najaar van 2021 klaar zijn.

Bewonersbijeenkomst direct aanwonenden
Op 9 juli 2021 heeft de gemeente met bewoners die direct aan het plangebied wonen een bewonersbijeenkomst gehad. Het doel van de bijeenkomst was om de reactie op te halen van de bewoners over de openbare ruimte en het woningbouwprogramma langs de randen van het plan waar ze op uit kijken.

Ze zijn in gesprek gegaan met ongeveer 60 direct aanwonenden. Alle ontvangen reacties werden verwerkt in een stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor het uitwerkingsplan. Het maken van dit plan is een herhalend proces. De afbeelding van het plan is nog in concept. De gemeente blijft dit plan verder verbeteren.

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst hebben ze het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Het resultaat hiervan is te vinden in de onderstaande afbeelding. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het uitwerkingsplan. Op dit moment zijn we bezig met de technische uitwerking van de wijk. Denk hierbij aan het opstellen van ontwerptekeningen, rioolplannen, groenplannen etc. Naar verwachting ronden we dat in januari 2022 af. Vervolgens gaan we opzoek naar een projectontwikkelaar die de resterende 305 woningen gaat verkopen en bouwen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button