Den Helder

Voorlopig minder vuurwerkschade in Den Helder dan in voorgaande jaren

Den Helder – De vuurwerkschade valt in de gemeente Den Helder voorlopig met zo’n 15.000 euro lager uit dan in eerdere jaren. Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast (ruim 100) is verdubbeld. Belangrijk om op te merken is dat dit deels komt door een nieuwe werkwijze van de politie, waarbij meldingen zonder specifieke locatie of (vermeende) dader zijn doorverwezen naar de gemeente.

Rondom eerdere jaarwisselingen was de totale schade in euro’s: 21.490 (2021/2022), 44.000 (2020/2021) en 16.000 (2019/2020). De gemeente huurt in de eerste twee weken van januari een aannemer in om de vuurwerkresten in de openbare ruimte op te ruimen. De kosten hiervan zijn circa 6.000 euro. Dat cijfer komt bovenop het voorlopige bedrag van 15.000 euro.

Meldingen
In de laatste weken van 2022 hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), samen met de politie, extra gecontroleerd op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. De eerste meldingen kwamen in november. De verdubbeling ten opzichte van 2020 (40) en 2021 (45) kan niet los worden gezien van de nieuwe werkwijze van de politie. De stijging betekent dus niet per definitie dat er meer overlast is geweest.

Niet elke melding leidt tot handhaving. Vaak ontbreekt specifieke informatie over (vermeende) daders of exacte locaties. Wel is alle informatie in kaart gebracht om te kijken wat hotspots zijn en daar vervolgens extra surveillance uit te voeren. Ook is er onopvallend gecontroleerd om de pakkans te vergroten.

Preventief
De boa’s en politie (het jongereninterventieteam) zijn vooral preventief te werk gegaan door groepen jongeren in beeld te krijgen, het gesprek aan te gaan en te controleren of men vuurwerk bij zich had. Ook is er veelal betrokkenheid gezocht met de ouders. In de meeste gevallen is er F1-categorie vuurwerk aangetroffen. Dit is toegestaan, zolang er hierdoor geen gevaarlijke situatie of overlast ontstaat.

Vanuit de gemeente zijn er uiteindelijk vijf waarschuwingen uitgedeeld, twee verwijzingen naar Stichting Halt geweest, is er een proces-verbaal opgemaakt en zijn drie casussen overgedragen aan de politie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button