Den Helder

Aantal geheime documenten in Den Helder lager dan gemeld

Advertentie:

Den Helder – Het aantal geheim verklaarde documenten binnen de gemeente Den Helder is niet, zoals NH Nieuws onlangs meldde, sterk gestegen. “Het aantal geheime documenten is jaarlijks nagenoeg stabiel en ziet, voor documenten van raad en college, op circa tien stuks per jaar”, zo meldt het college van Den Helder in reactie op raadsvragen gesteld door de PVV.

NH Nieuws verklaarde dat de gemeente Den Helder in 2018 “maar liefst” 31 documenten geheim had verklaard. Een jaar eerder waren dat er 14 en dus werd gesproken over een ruime verdubbeling. De PVV greep deze berichtgeving aan om te vragen waarom “er een explosieve stijging is van het aantal documenten dat geheim is verklaard”.

“Over 2018 waren er 25 vertrouwelijke collegebesluiten”, meldt het college. “De reden dat deze als vertrouwelijk zijn geclassificeerd is dat het op het moment van besluitvorming nog niet wenselijk was dat de informatie hierover al openbaar werd. Voorbeelden zijn nog uit te reiken sportonderscheidingen, voorbereiding van vergaderingen die nog moeten plaatsvinden of besluiten omtrent aanbestedingen. Omdat het aantal vertrouwelijke stukken door NH Nieuws voor de documenten in 2018 is opgeteld bij de geheime stukken lijkt het alsof dit aantal in 2018 significant is gestegen. Dit is echter niet het geval. Het aantal geheime documenten is jaarlijks nagenoeg stabiel en ziet, voor documenten van raad en college, op circa tien stuks per jaar.”

Het college deelt de mening van de PVV dat het voor het vertrouwen van de burgers van Den Helder in de gemeentelijke politiek en de mogelijkheden van raadsleden om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, van groot belang is dat zo min mogelijk documenten geheim worden verklaard.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button