Hollands Kroon

Erven in de Kop aangepakt

Advertentie:

Hollands Kroon – Het project Erfkwaliteit zoekt een nieuwe deelnemer. In het project komen agrariërs met het Team Erfkwaliteit en de gemeente tot een schetsplan voor kwaliteitsverbetering van het erf. In het team zit een architect, een landschapsarchitect en een stedenbouwkundige. In de afgelopen tijd hebben drie agrarische bedrijven in de Kop van Noord-Holland meegedaan; er is nu nog ruimte voor één ondernemer uit Hollands Kroon, Schagen, Den Helder of Texel. Het project wordt gefinancierd vanuit De Kop Werkt!

In de regio zijn erven van agrarische bedrijven gezichtsbepalend en van groot belang voor de beleving van een mooi en open landelijk gebied. Door onder meer de manier waarop gebouwen op het erf worden geplaatst en de beplanting, maar het cultuurlandschap verandert: bedrijven breiden uit of krijgen een andere functie. Daardoor kan ook de uitstraling en zo de impact op het landschap anders worden. Met het project wil het Team Erfkwaliteit inspirerende voorbeelden creëren voor andere agrarische ondernemers. Ze worden inhoudelijk ondersteund bij de herinrichting van hun erven, zodat die daarna een bijdrage zijn aan een hoogwaardig landschappelijk beeld.

De adviezen kunnen gaan over de architectuur van de bebouwing, plaatsen van gebouwen op het erf, de logistiek en de verbinding aan de openbare weg, beplanting en eventuele singels. Het advies is maatwerk en gaat in op de desbetreffende locatie, zodat het goed past bij het landschap. Het Team Erfkwaliteit wordt ingeschakeld bij complexe projecten, die veelal zonder dergelijke begeleiding niet van de grond komen.

Keukentafelgesprekken
Wethouder Theo Meskers noemt het als bestuurlijk trekker van dit project een mooie kans voor agrarische ondernemers om hieraan mee te doen. “Je krijgt als ondernemer vanaf de beginfase ondersteuning van ervaren ruimtelijk ontwerpers om de inrichting van je erf te veranderen. Bijvoorbeeld als je bedrijf steeds groter groeit of als je extra voorzieningen wilt toevoegen aan je erf, zoals een boerencamping. Tijdens keukentafelgesprekken kijkt het team mee waar je wensen liggen en of de plannen vallen uit te voeren volgens de regels. Voor bedrijven die nadenken over uitbreiding of verbreding, is ons aanbod waarschijnlijk een interessante toevoeging.”

Ondernemer Frans Langelaan van W. Th. Langelaan & Zn BV uit Julianadorp heeft meegedaan aan het project. Hij heeft de begeleiding van het Team Erfkwaliteit als prettig ervaren en is blij met de uitkomsten. “Het team heeft er echt iets moois van gemaakt.” Met de bloembollenteler en houder van een boerencamping Camping Julianadorp Aan Zee is een schetsplan gemaakt voor een betere inpassing van de agrarische bebouwing in combinatie met de boerencamping en de huisvesting voor tijdelijke werknemers. Bijzonder is het spoelbassin dat voor het wassen van bloembollen wordt gebruikt, in de vormgeving is omgetoverd tot een binnenduin. Hierdoor verbindt het plan het bloembollenbedrijf, de huisvesting voor tijdelijke werknemers en de camping op een aantrekkelijke manier met de omgeving.

De Kop Werkt!
De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Zij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen ze door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie is te vinden op www.dekopwerkt.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button