Noord-Holland

Provincie stelt 1 miljoen beschikbaar voor verduurzamen sportaccommodaties

Advertentie:

Haarlem – De provincie Noord-Holland stelt dit jaar een miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend.

De subsidieregeling Verduurzaming Sportaccommodaties Noord-Holland was vorig jaar een groot succes. Daarom stelt de provincie dit jaar € 500.000 extra beschikbaar vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Vorig jaar was de subsidie alleen bedoeld voor kleine besparingsmaatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en ledverlichting. Dit jaar kan men voor meer maatregelen geld aanvragen, zoals voor aanpassingen aan de dakconstructie ten behoeve van zonnepanelen, HR-glas en apparatuur voor warmte- en koudeterugwinning.

Gedeputeerde Zita Pels: “Deze regeling draagt concreet bij aan de verduurzaming van de provincie en het zorgt voor besparingen bij de sportverenigingen. In 2021 hielpen we in 3 maanden tijd al 54 Noord-Hollandse sportaccommodaties. Goed dat we dit jaar nog meer clubs kunnen helpen!”

Naast sportverenigingen mogen dit jaar ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het aan te vragen bedrag gaat omhoog van € 10.000 naar €25.000. Het toegekende subsidiebedrag mag net als vorig jaar maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Voor meer informatie zie de website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button