Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur wenst duidelijkheid over ontwikkelingen Willemsoord

Adverentie

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft een 13-tal vragen neergelegd bij het college van B&W inzake de ontwikkelingen op Willemsoord. Zo wil de fractie onder meer een antwoord op de vraag of bekend is dat het toekomstige stadhuis op Willemsoord binnen de ‘plofzone’ komt te liggen. Tevens wil de fractie weten of er een veiligheidsplan dan wel -maatregelen voor bezoekers en ambtenaren op Willemsoord aanwezig is en hoe het ervoor staat met de informatievoorziening met betrekking tot vluchtroutes voor bezoekers.

Ook is er een vraag van financiële aard. In de jaarrekening over 2018 is een bedrag opgenomen van € 15.106.534,- aan kortlopende schulden, waarvan een bedrag van € 14.009.524,- aan kredietinstellingen. Behoorlijk Bestuur wil weten of deze 14 miljoen euro al is ingezet en zo ja, waarvoor dit bedrag is gebruikt. Tot slot is er een vraag over het liquiditeitstekort en hoe B&W denkt dit in de toekomst te vermijden.

Andere vragen die door Behoorlijk bestuur zijn gesteld, hebben betrekking op de voorgenomen hervorming van de infrastructuur van Willemsoord,  de communicatie met omwonenden en externe partijen zoals provincie, defensie en NAM en de vraag of Defensie de gemeente toestemming heeft gegeven om via de Buitenveld-zijde toegang tot Willemsoord te krijgen.

Om het vragenoverzicht van Behoorlijk Bestuur te completeren, hieronder het restant van vragen voor B&W:

  • De Boerenverdrietsluis moet straks onder andere dienst doen als omvaarroute wanneer de Koopvaarderschutsluis in groot onderhoud is of wanneer er een grote storing optreedt. Er passeren meerdere keren per week tankers met gevaarlijke stoffen door deze sluis. Bent u zich bewust van het feit dat hiermee straks het stadhuis binnen de zogenoemde ‘plofzone’ ligt?
  • Bent u op de hoogte van het feit dat schepen die vanaf de NAM met aardgascondensaat varen daar straks ook moeten passeren. Dat hiervoor de sluis altijd vrijgemaakt moet worden van toeschouwers en de omgeving rondom in een straal van 25 meter in verband met veiligheid vrij moet zijn?
  • Bent u op de hoogte van het feit dat, omdat de huidige contractant niet kan voldoen aan de personele invulling, de bediening van de kunstwerken met ingang van november van dit jaar teruggaat naar de provincie? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de gemeente, Port of Den Helder en dan met name met betrekking tot Willemsoord?
  • Bent u op de hoogte dat de huidige brug Buitenveld is afgekeurd? Hoeveel budget hebt u gereserveerd voor de nieuwe brug die dan volgens uw berichtgeving daar gerealiseerd zou worden?
  • De schuine helling die tussen ’t Schipperscafé en Gebouw 66 ligt, wordt momenteel door de havenmeester van de jachthaven en vrijwilligers van de museumhaven gebruikt om door middel van een slipwaytrailer boten voor onderhoud uit het water te rijden. De impressie van de architecten laat echter een overkapping zien. Hoe kunt u waarborgen dat beide participanten straks evengoed onderhoud kunnen plegen aan de schepen?
  • Bent u op de hoogte dat onder meer de jachthaven en de camperplaats overlast ervaren van het uitgaansleven zowel vanaf de zuidzijde, maar ook militairen die komen vanaf de noordzijde via het schuine pad? Overlast in de vorm van lawaai, bonken op campers, urineren tegen bomen en campers. Er is hier regelmatig over geklaagd bij de directeur van Willemsoord. Dat de museumhaven tevens overlast ervaart van gasten die urineren tegen het gebouw en in het water en het betreden van de boten die langs de kade aangemeerd liggen? Wat bent u bereid hieraan te doen en welke stappen hebt u al ondernomen?
  • In de raadsvergadering van 24 februari 2020 hebben wij de vraag gesteld of u ons een indicatie kunt geven over hoeveel mensen er tegelijkertijd op Willemsoord mogen vertoeven en hoe dit zich verhoudt tot het aantal toegangswegen. Hebt u hier inmiddels een antwoord op? Zo ja, kunt u deze informatie ons doen toekomen? Zo nee, wanneer kunt u ons deze informatie dan wel geven?
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button