MV Geosea onderdeel van de marinevloot

Den Helder – De rood-witte kleur tussen de vele tinten marinegrijs is een feit. MV Geosea voer dinsdagmiddag de haven van Den Helder in en is voor vijf jaar onderdeel van de marinevloot. De Koninklijke Marine verwacht het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig in 2025. Om die periode te overbruggen, wordt de Geosea van de firma N-Sea gehuurd.

Aan boord gaat de civiele bemanning samenwerken met militairen van de Mijnenbestrijding Module Groep. De komende maanden krijgen zij onderdelen van de Mine Countermeasures-toolbox, waar ook de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen straks mee opereren. Denk daarbij aan onbemande onderwatersystemen, onbemande kleine vaartuigen en eventuele drones.

“De militairen van de Mijnenbestrijding Module Groep kunnen hier ervaring opdoen met de nieuwe systemen en de andere manier van opereren. Een perfecte periode om doctrines alvast te testen en te schrijven voor de komst van de nieuwe vaartuigen. Daarnaast worden logistieke en technische werkprocessen ingericht en onderwijsproducten ontwikkeld”, aldus kapitein ter zee Toebast, groepscommandant mijnendienst.