Den HelderPolitiek

Wethouder bezoekt Curaçao voor sluiten convenant gegevensuitwisseling emigranten

Adverentie

Den Helder – Wethouder Peter de Vrij van jeugdbeleid van de gemeente Den Helder brengt van 20 tot en met 27 maart een werkbezoek aan Curaçao. Het doel van het bezoek is een convenant af te sluiten die gegevensuitwisseling van bewoners van Curaçao die verhuizen naar de gemeente Den Helder mogelijk maakt.

Met deze gegevens hoopt de gemeente emigranten beter en sneller te kunnen helpen om hun eigen plek binnen de Helderse samenleving te vinden. Daarnaast wil de gemeente met het bezoek bewerkstelligen dat de bewustwording bij emigranten op voorhand wordt vergroot over wat leven en werken in Den Helder inhoudt. Aan dit werkbezoek nemen ook de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Delfzijl deel. De Helderse delegatie bestaat naast wethouder De Vrij ook uit twee beleidsadviseurs van de Helderse gemeente.

Tijdens het werkbezoek wordt een vol programma afgewerkt, waarbij het uitwisselen van kennis centraal staat. Gesprekken met het Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van Justitie, Politie, Voogdijraad (Raad voor de Kinderbescherming), Veiligheidshuis Curaçao en Jeugdzorg staan gepland. Ook is er een bezoek aan de Koraal Specht gevangenis.

Toename Caraïbische migranten
Het werkbezoek van de wethouder aan Curaçao is ingegeven door een toename van Caraïbische migranten in 2019 aan Den Helder door de economisch slechter wordende situatie op Curaçao. Vaak zonder enige voorbereiding zijn ze ‘opeens’ in Den Helder. Met de op handen zijnde sluiting van de raffinaderij op Curaçao, verwacht gemeente Den Helder dat de toestroom richting Nederland en dus ook Den Helder enorm toeneemt.

De gemeente deelt de groep migranten onder in drie categorieën: geschoolde migranten met kans op arbeid, vrouwen met minderjarige kinderen en ongeschoolde migranten. De gemeente Den Helder koopt al jaren het project Lanta Ariba in bij Parlan. Een preventiemedewerkster van Parlan heeft alle gezinnen in beeld en werkt nauw samen met het Ketenhuis van de gemeente om nieuwkomers zo snel als mogelijk onder te brengen.

Inschrijven in gemeente versnellen
Stabiele gezinnen stromen na verloop van tijd uit naar andere gemeenten. Bij de preventiemedewerker van Parlan hebben zich in 2019 in totaal 46 personen gemeld die vanuit Curaçao naar Nederland zijn geëmigreerd. Het gaat hierbij om 29 volwassenen en 17 minderjarigen. Van deze emigranten wonen nog 20 volwassenen en 13 kinderen in Den Helder. De overige zijn verhuisd naar Delfzijl, Den Haag, Tilburg, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen.

Het duurt echter lang voordat emigranten zich in kunnen schrijven in de gemeente. Oorzaak hiervan is dat zij vaak bij familie aan komen waar zij zich niet in kunnen schrijven in verband met kortingen op uitkeringen en toeslagen. Leven op deze manier betekent voor de migranten dat zij geen aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning, waardoor deze migranten vaak aangewezen zijn op de particuliere sector en huisjesmelkers. Dit onderschrijft ook OCAN, het Overlegorgaan Caraïbische Nederlanders.Door de toename en diversiteit in doelgroepen dient de huidige inzet aangepast te worden en is het wenselijk dat er een nauwere lijn komt met de andere gemeenten en lokale bestuurders op Curaçao.

Behoefte aan afstemming
Vanuit de vier gemeenten Groningen, Delfzijl, Friesland en Den Helder bestaat de behoefte om afspraken te maken met het lokale bestuur van Curaçao om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Indien dat geformaliseerd is, kunnen gemeenten emigranten vanuit Curaçao beter en sneller helpen daar waar nodig.

Met een betere informatie-uitwisseling kunnen de gemeenten, samen met de ketenpartners, ook sneller de moeders met kinderen helpen met basisvoorzieningen en geschoold personeel sneller door laten stromen naar werk in plaats van een uitkering. Tot slot kunnen probleemgevallen eerder herkend worden en in de persoonsgerichte gerichte aanpak opgenomen worden. Hiermee wordt voorkomen dat deze personen zich in de criminaliteit gaan begeven. Daarnaast komt het regelmatig voor dat multi-probleem gezinnen volledig op Curaçao in beeld zijn, vluchten naar Nederland waar vervolgens alle onderzoeken opnieuw gebeuren alvorens gerichte hulp ingezet wordt. Dit legt niet alleen beslag op de tijd van de medewerkers, maar kost bovendien veel extra geld.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button