Den Helder

Vergoeding huurlasten voor sportclubs

Den Helder – Om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben veel sportverenigingen tijdelijk hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. De kosten voor bijvoorbeeld de huur liepen wel door. Helderse amateursportverenigingen kunnen, net als vorig voorjaar, een vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten.

Het gaat dan om verenigingen die een sportaccommodatie (zoals gymzaal of sportveld) van de gemeente Den Helder huren. Zij kunnen, conform de landelijke regeling, de betaalde huur terugkrijgen over de maanden oktober, november en december 2020. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Den Helder: www.denhelder.nl/huur. De amateursportverenigingen kunnen tot 15 april 2021 een aanvraag indienen. De aanvragen worden afgehandeld via het Helders steunfonds.

Om voor vergoeding van de huurlasten in aanmerking te komen, moet de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet onder meer gaan om een amateursportvereniging die aangesloten is bij NOC*NSF. Wethouder financiën Kees Visser: “Met deze vergoeding ondersteunen we sportvoorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners van Den Helder. Met deze compensatie bieden we hun de kans om deze coronacrisis door te komen.”

Amateursportverenigingen die huren van een andere eigenaar dan de gemeente kunnen hun verhuurder wijzen op de rijksregeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’. Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19. Sportverenigingen met een eigen accommodatie of commerciële sportaanbieders kunnen een aanvraag Tegemoetkoming vaste lasten aanvragen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl.

Over het steunfonds
De gemeente Den Helder heeft in verband met de coronacrisis een Helders steunfonds ingesteld en dat gevuld met een bedrag van 2 miljoen euro. Via het steunfonds geeft de gemeente geld aan organisaties en voorzieningen, die voor Den Helder belangrijk zijn, maar door corona in financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds dient als laatste vangnet. Dus als geen andere voorzieningen of mogelijkheden beschikbaar zijn.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button